Hopp til innhold

SV på glid i rovdyr-spørsmålet

SV er ikke like bastant på rovdyrspørsmålet som tidligere, og lover å lytte til bøndene som sliter med store tap av beitedyr.

Bjørn spiser sau i Susendal i Nordland. Brunbjørn

Dersom staten får det som det vil, kan det bli så mange som 60 bjørner på Helgeland. SV mener det er i meste laget.

Foto: Einar O. Båfjelldal / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Stortingsrepresentant for Nordland SV, Geir Ketil Hansen, innrømmer at antallet rovdyr staten vil ha her i landet, enkelte steder er satt for høyt. Dette gjelder særlig på Helgeland, hvor det kan bli så mange som 60 bjørn.

Nå lover han å lytte til bøndene, før Stortinget behandler saken på nytt.

– Jeg har stor forståelse for at de som driver med landbruk og sauehold i distriktet har alvorlige problemer i forhold til rovdyr, sier Hansen.

– Ikke klar over konsekvensene

Geir-Ketil Hansen

Geir-Ketil Hansen vil lytte til bøndene i spørsmålet om hvor mange rovdyr det skal være i distrikts-Norge.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn

I noen få kommuner sør i Nordland har Stortinget bestemt at to bjørn skal få unger hvert år. I praksis betyr det at bestanden må opp i mellom 40 og 60 bjørn på et lite geografisk område.

Ordfører, Kjell Idar Juvik, i Hemnes kommune tror ikke stortingspolitikerne forstod hva de sa ja til forrige gang bestansmålene ble satt.

– Det er ikke sånn at vi vil ha bort alle rovdyrene, men det er stor forskjell på å ha fire eller fem bjørn innom, og det å ha opp mot 60 bjørn. Min påstand er at de ikke har vært klar over konsekvensene ved å sette dette kravet, sier han.

(artikkelen fortsetter under)

Bjørn

Det kan bli mye bjørn på Helgeland i årene som kommer. Nå tas det til orde for at stortingspolitikerne ikke visste hva de gjorde da bestandmålene ble satt.

Foto: Tor Beisvåg

Store rovdyrtap

Over hele landet sliter bønder med store tap av beitedyr.

Bare i Nordland ble nesten 4.500 sau og lam drept av freda rovdyr i følge fylkesmannen. Næringa mener tapet av dyr var dobbelt så stort og nå mener SV-veteranen at det har gått for langt.

– Dette med årlige ynglinger betyr at det blir veldig mange bjørn, og det må vi se nærmere på. Vi kan ikke ha det sånn at vi må legge ned driften i hele distrikts-Norge og særlig på Helgeland, på grunn av rovdyrproblematikk, sier Geir-Ketil Hansen.