Vil endre Grunnloven for å fastslå hvem som eier havet

SV er kritisk til at dagens fiskerettigheter havner på færre hender og ønsker en grunnlovsendring som skal slå fast at havet eies av folket i fellesskap.

Ingøy Sommerstemning på Ingøy i Måsøy kommune

Hvem skal eie havet? SV er kritisk til at store deler av fiskeressursene eies av stadig færre aktører. Nå ønsker de en lovtekst som skal sikre at fiskerettighetene tilhører fellesskapet.

Foto: Allan Klo

– Den norske tradisjonen om at fiskerettighetene tilhører fellesskapet, er under press. Derfor ønsker vi en grunnlovsendring som slår fast at havets ressurser tilhører folket, sier nestleder i SV, Snorre Valen.

Partiet har satt i gang en underskriftskampanje under ordlyden «Ta havet tilbake».

Fiskerettigheter på færre hender

– Det er helt nødvendig med en grunnlovsendring for å beskytte den forvaltningen vi har i dag, men også for å sørge for at prinsippet står seg i fremtiden. Det er nemlig nok av kommersielle krefter som ønsker en større bit av det som tilhører fellesskapet.

SV mener fiskerinæringen er blitt for ekskluderende og viser i sin underskriftskampanje til at 50 prosent av fiskeressurserne eies av 15 personer og at en torskekvote i dag koster opp mot 2.5 millioner kroner. Samtidig blir det stadig færre norske fiskere.

– Vi ønsker at havets ressurser skal forvaltes av fellesskapet og at verdiskapningen først og fremst skal skje i lokalsamfunnene. Det er prinsipper vi har styrt etter i lang tid, men som nå er under press. Derfor er det viktig å få slått det fast.

SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen

Nestlder i SV, Snorre Valen, tror både Sp og Ap kan støtte forslaget.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Uenighet om leveringsforpliktelser

De siste årene har det rast en stor debatt langs kysten i nord om leveringsforpliktelsene til norske trålere. For bør trålerne være forpliktet til å levere fisken til lokalsamfunnene, slik at de lokale fiskemottakene går rundt og bidrar til levedyktige kystsamfunn, eller bør tråleierne få velge selv? Her strides politikerne og foreløpig har regjeringen foreslått at trålerne bør forplikte seg til å levere til regioner, men ikke lokalsamfunn.

– Hvor stor er sannsynligheten for en grunnlovsendring?

– Vi ser den som stor. Vi håper å få med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, noe som vil gi oss flertall i stortinget. Vi vil også vise at vi har folket i ryggen gjennom folkeavstemningen.

For å endre Grunnloven må endringen vedtas av to Storting med et valg i mellom. Kun statsråder og stortingsrepresentanter kan foreslå endringer. Når forslaget først er satt frem, kan det ikke endres. For at lovforslaget skal gå igjennom må det vedtas med 2/3 flertall.