– Å flytte tannhelsetjenesten er risikosport

Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti er kritisk til forslaget om å flytte ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til hver enkelt kommune.

Karin Andersen

Over 1,4 millioner nordmenn får gratis tannlegehjelp som følge av ung alder, uføretrygd, alderdom eller andre helseplager. Karin Andersen frykter at dette tilbudet kan forsvinne.

Foto: Stig Weston / SV

– Forslaget vil føre til en dårligere tjeneste og skape et sosialt klasseskille, sier Karin Andersen fra SV.

Loven som fastslår at barn opptil 18 år skal ha gratis tannlegebehandling vil fjernes dersom tannhelsetjenesten flyttes fra fylkeskommunen til kommunene. Selv om Helse- og omsorgsdepartementet lover et like gunstig regelverk i en ny lov, er flere tannleger bekymret.

Begrunnelsen for forslaget fra regjeringen er at de ønsker at kommunene skal få flere oppgaver med kommunereformen.

– Det finnes ikke garanti for at den nye loven vil kunne garantere barn og unge gratis tannlege. Etter min mening skyver regjeringen fra seg ansvaret, når de gir kommunene en oppgave de ikke har penger til å følge opp, sier Andersen.

Avviser kritikken

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet er sterkt uenig i kritikken forslaget har fått.

– Å flytte tannhelsetjenesten vil gi et bedre og mer tilgjengelig tilbud for pasientene, sier Normann.

Lisbeth Normann

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: BJORN H STUEDAL

Høringsfristen for forslaget var 1. oktober, og nå skal departementet gå igjennom alle svarene.

– Vi sender saker på høring nettopp for å få innspill til blant annet forbedringer. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2017.

Hun forsikrer også at barn fortsatt skal få gratis tannlegebehandling ved en ny ordning.

– Bør heller utvide tilbudet

Karin Andersen fra SV frykter at folk vil oppleve forskjellsbehandling dersom tannhelsetjenesten flyttes fra fylkeskommunen til kommunene.

– Som annen helse er også tannhelse skjevt fordelt. Har du dårlig råd har du også dårligere helse- og tannhelse, sier hun.

– Det er allerede behov for å utvide det offentlige tannlegetilbudet, og departementet bør heller gå for en ordning som sikrer en bedre tjeneste for flere deler av befolkningen.