NRK Meny
Normal

SV-gårdbruker advarer mot melkeroboter

Gårdbruker og SV-politiker Astrid Olsen går nå ut advarer mot melkeroboter. Innovasjon Nordland vil dele ut millioner til bønder som vil utvide og skaffe seg melkerobot. – Helt feil politikk, mener Olsen.

Melkerobot

VIL IKKE HA MELKEROBOTER: Ikke alle liker utviklinga i landbruksnæringa, der bøndene skal utvide brukene og skaffe seg melkeroboter.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Astrid Olsen, gårdbuker og SV-politiker

Astrid Olsen, gårdbruker og SV-politiker

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Melkerobotfjøs, basert på importert kraftfor, er ikke løsninga for det bærekraftige landbruket i Nordland og Norge. Det mener SV-politiker og gårdbruker Astrid Olsen.

Hun reagerer kraftig på at Innovasjon Nordland nå vil gi økonomisk støtte til melkebønder som skaffer seg flere kyr og tar i bruk nyere teknologi.

– Dette er helt feil satsing. Hvis vi har en bestemt sum penger vi kan bruke i Nordland, da må vi bruke dem på noe annet enn melkeroboter.

Vil skape bedre lønnsomhet

Innovasjon Nordland ønsker å hjelpe flere bønder til å satse stort fordi moderne melketeknologi og ny driftsbygning gir bedre resultater for bøndene..

Og en av nyvinningene det snakkes mye om er melkeroboter. Da er det en fordel dersom bøndene øker produksjonen til mellom 30 og 70 melkekyr.

Direktør i Innovasjon Nordland, Karsten Nestvold, har tidligere uttalt til NRK at lønnsomheten for bøndene vil bli bedre om flere øker produksjonen ved å anskaffe seg flere kyr og nyere teknologi.

Moderne melkerobot i Steigen

Moderne melkerobot i Steigen

Foto: NRK

– Effektiviteten og utnyttelsen av produksjonskapasiteten gjør at kyrene begynner å melke bedre og jevnere, forteller Nestvold, som nylig har gjort en undersøkelse på temaet.

Importert kraftfõr

Dette er Olsen uenig i. Hun er opptatt av å holde den dyrka marka i drift.

– En økende andel av matproduksjonen skjer på importert kraftfor, som fraktes over lange avstander. Vi må heller holde matjorda i drift. Det er ikke alle steder i fylket man kan bygge større bruk. Det er mange små jordteiger i fylket og all erfaring viser at der man utvider brukene går dyrka jord ut av drift.

Frykter rasering av fagmiljø

Melkeku i Telemark

Melkeku

Foto: Lorentz Berg / NRK

Olsen er også opptatt av det landbruksfaglige miljøet.

– Hvorfor er det ingen som snakker om et fagmiljø i landbruket? Dersom det blir ett stort bruk igjen i hver bygd forsvinner det landbruksfaglige miljøet.

For gårdbrukeren på Kjerringøy i Bodø handler dette om hva slags landbruk vi skal ha i Norge i framtida.

Gjeldsbelastet

– Det er ikke sånn at stort alltid er bra, og disse moderne brukene har ofte veldig stor gjeld, advarer Olsen.

Innovasjon Nordland ønsker å støtte 15 bønder med et årlig milliontilskudd, og lederen i Nordland Bondelag, Bernt Skarstad, har gått ut og oppfordret særlig unge til å søke på den økonomiske støtten.

– De unge som vil satse på melkeproduksjon bør ta kontakt med Innovasjon Norge, for å få laget en plan.