Allierer seg med lokale

Hun føyser av motstanden og kvesser våpnene til kamp. -Valgkampen blir en kamp mot olje!

Inga Marthe Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen svarte på kritikk fra Nordland Arbeiderparti i Nordaførr, intervjuet av John-Inge Johansen i Lofoten. Til høyre Odd Arne Sandberg i Lofotaksjonen.

Foto: Billy jacobsen / NRK

Full olje-krig i valgkampen

Inga Marte Thorkildsen lover full krig mot olje gjennom hele valgkampen.

-Ja, ingen tvil, kampen mot olje blir den aller viktigste saken, fastslår Stortingsrepresentanten fra SV, som nå møter allierte kampfeller i Lofoten.

Mandag ble en slags start på valgkampen for Thorkildsen og SV, iallfall den lange valgkampen. Og kampen mot utvinning av olje- og gass utenfor Lofoten og Vesterålen skal stå øverst hele veien.

Grasrota

-Det er viktig at folket på grasrota kommer på banen, sa Thorkildsen før det første møtet under hennes to dager lange opphold i Lofoten; med Lofotaksjonen i biblioteket ved Svolvær videregående skole.

Lofotaksjonen ble etablert nettopp for å kjempe mot olje og gass, og styreleder Odd Arne Sandberg, synes det er glimrende at SV har valgt å gå så høyt på banen i oljesaken.

Han og kollegene i Lofotaksjonens arbeidsgruppe la i møtet med Thorkildsen vekt på at de ikke bare vil fremstå som en nei-bevegelse uten å se alternative muligheter.

- Nei betyr vekst

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Inga Marte Thorkildsen (SV) startet den lange valgkampen i Lofoten, og lovet at kampen mot olje skal stå alle øverst gjennom valgkampen.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

- Ved å holde dette området rent for olje og gass, vil det i fremtiden fremstå som et mer interessant satsingsområde for andre næringer enn det ellers ville gjort, hevdet Sandberg.

-Vi må snu et nei til noe positivt; at det blir Lofotens fortrinn å la være, sa kollega Gry Falch-Olsen.

-Akkurat det er kjempeviktig, fulgte Thorkildsen opp, og pekte blant annet på mulighetene i reiselivet, innen firskeriene, og når det gjelder kunnskapsarbeidsplasser.

- Dramatiske utfordringer

-Det er komplekse problemstillinger vi snakke om, og nå har vi også fått rapportene om klimaendringene vi står foran, som virkelig er dramatiske. Men samtidig er det viktig at vi i debatten holder frem mulighetene, sa Thorkildsen.

-Tenk hvis vi en gang i fremtiden kan vise til at vi faktisk hadde evnen til å stoppe opp og tenke; at vi ikke satte i gang med oljevirksomhet utenfor dette unike området, sier Thorkildsen.

Kritikk

Hun kritiseres av lederen for Nordland Arbeiderparti, Gunnar Skjellvik, for å ha gjort nei til olje til en valgkampsak for SV. Han mener dette er illojalt mot Stortinget, av SV som et Regjeringsparti.

Thorkildsen avviste denne kritikken i NRK Nordaførr.

-Det er ingen hemmelighet at SV vil gjøre Lofoten og Vesterålen til et varig petroleumfritt område, sa Thorkildsen.

Å gi jorda videre

-Jeg har flere gode allierte i Arbeiderpartiet også. Og hvis vi virkelig tar på alvor at vi vil gi denne jorda videre til nye generasjoner, må vi også sørge for å få opp de arbeidsplassene som disse skal leve av i lang tid fremover. Og de arbeidsplassene er ikke baserte på petroleumsvirksomhet.

Flere Lofot-møter

Tirsdag fortsetter Thorkildsen sine møter vestover i Lofoten, før hun reiser videre til andre ultra-tidlige valgkampmøter sørover i Nordland; i Vefsn og i Rana.