Pengene fosser inn

Verken Oddekalv, rømming eller lus får hasen på laksenæringa. 2010 blir tidenes gullår for oppdretterne – med en samlet driftsresultat på over 12 milliarder kroner.

Laks

NYTT GULLÅR: Norske oppdrettere kommer til å sitte igjen med enorme gevinster i år. Og neste år vil bli like bra.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

I år tjener lakseoppdretterne rekordhøye 14,50 for hvert kilo laks de selger, og neste år vil denne superfortjenesten gjenta seg, viser beregninger gjort av analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Han mener det bare er kraftselskap og oljeindustrien som kan vise til lignende supeprofitt år etter år.

En million tonn

– Dette er en næring som også satte rekord i fjor, og det er helt spesielt at næringen klarer å øke fortjenesten når også produksjonen øker så sterkt som den gjør. Vi nærmer oss en million tonn produsert oppdrettsfisk i Norge, sier han.

Det har gått svært godt for norske lakseoppdrettere helt fra 2006. Fjoråret var et foreløpig toppår, og nå opplever oppdretterne tidenes lakseår igjen, slik nettavisen IntraFish formulerer det i dag.

Legger man sammen all fortjeneste, har Giskeødegår regnet ut at det samlede driftsresultatet for norske oppdrettsselskaper blir over 12 milliarder kroner i år.

Chiles problemer

Det er problemene i Chile som er årsaken til den store etterspørselsøkningen for norsk laks, og som vil gjøre 2010 til tidenes gullår for næringen.

– Det går godt i norsk laksenæring fordi vår viktigste konkurrent, Chile, har en nedgang i produksjonen, sier Giskeødegård.

Like viktig som olje

Oppdrettsmerder

HAVETS GULL: I år tjener lakseoppdretterne rekordhøye 14,50 for hvert kilo laks de selger, og neste år vil denne superfortjenesten gjenta seg, viser nye beregninger.

Foto: REUTERS/SCANPIX

– Dette er ikke verst for en næring som er svært ung og som i sin tid ble startet av lærere, sjarkfiskere og småbrukere langs kysten, sier laksegründer Hans Petter Meland, som driver Lovundlaks på øya Lovund i Nordland.

Han setter av overskuddet for å sikre seg mot dårlige tider, og til å investere i nytt utstyr, ikke minst i miljteknologi.

Meland er glad for å drive en næring som betyr mye for både distriktene og landet.

– Oppdrettsnæringen er viktige for landet på samme måte som skipsfart og oljenæring, sier Meland.