NRK Meny
Normal

Forsvarssjefen: – Rykter skal man ikke høre på

Evenes ute av kampen og ryktene går om at Bodø dumpes til fordel for Ørland. – Rykter skal man ikke lytte til. Valget om kampflybase er ikke tatt, sier forsvarssjef Harald Sunde.

Forsvarssjef General Harald Sunde informerer ansatte og offiserer i Bodø og på FOH under et møte i B

FULLSATT SAL: Forsvarssjef Harald Sunde møtte en fullsatt sal av ansatte i Bodø i dag. Der kunne han fortelle at enten dem eller deres kolleger på Ørland må på flyttefot.

Foto: Torbjørn Kjosvold

Flere medier har denne uken meldt at Ørland er førstevalget for hovedbase for de nye F-35-flyene. Det vil forsvarssjefen ikke kommentere. Sunde er denne uken på rundreise for å informere Forsvarets ansatte om prosessen rundt Forsvarets langtidsplan.

– Vi vurderer ennå to alternativer, Bodø og Ørland. Valget er ennå ikke tatt. Vi sammenligner, beregner tall og kvalitetssikrer de militærfaglige utredningene. Dette gjør vi for at vårt råd skal være troverdig, sier Harald Sunde.

Forsvarssjefen kommer med sin anbefaling til regjeringen 24. november, men Stortinget avgjør det endelige basevalget til våren neste år. I dag kom Sunde til Bodø, og her var han klar på at det kun er Ørland flystasjon ved Trondheim og Bodø som nå er aktuell.

Bodø er i dag en av landets to hovedbaser for jagerfly med to av tre jagerflyskvadroner.

– Det er Bodø og Ørland som har militær infrastruktur og kapasitet til en slik utbygging, legger Sunde til.

Det fagmilitære rådet som Sunde skal gi om halvannen måned er tuftet på flere faktorer.

– Dette er en utredning som krever nøyaktighet, som krever en rekke beregninger av økonomi, av størrelser, og ikke minst at det er to alternativer som geografisk er relativt forskjellige.

Koster over 100 milliarder

Video Forsvarssjefen vil bare ha en kampflybase

VIDEO: Forsvarssjef Harald Sunde ønsker ikke en delt løsning.

Norge skal bruke 100 milliarder kroner på nye jagerfly. Da blir et kampflyvåpen som er økonomisk bærekraftig viktig.

– Vi må drifte et forsvar som er økonomisk trygt. Derfor må vi ha gode råd til politikerne, som skal bevilge disse pengene, sier Sunde.

De tillitsvalgte ved Bodø hovedflystasjone går inn for en fortsatt delt løsning, men det er ikke forsvarssjefen enig i.

– Jeg må ta et helhetlig hensyn. Hele Forsvaret skal driftes. En base gir den beste og den mest økonomiske og forsvarlige løsningen, mener han.

Begge alternativ gode for nordområdene

Sunde er ikke med på at Ørland kommer i konflikt med regjeringens nordområdesatsing.

– Begge alternativene vil i utgangspunktet kunne dekke de behovene vi har. Så må vi se på kostnadsbildet hvordan disse operasjonene skal drives. I dette ligger også militærfaglige vurderinger. Dette er en balanse. Vi må ha råd til å drifte den løsningen vi ender på, sier Sunde.

Vil ha fortsatt delt løsning

Frøydis Grindstein, som er BFO-tillitsvalgt både for ansatte i Bodø og Ørland hørte på Harald Sundes orientering i Bodø i dag. Hun sier at det som kom fram var lite konkret.

– Vi mener at dagens delte løsning er den beste, både personellmessig og militærstrategisk, sier hun.

Nå skal hun vente og se hva Sunde kommer fram til 24. november.

– Så må vi se hva som er bakgrunnen for rådet. Deretter vil arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret uttale seg om rådet, sier hun til NRK.no

Lt Tormod Ihlen, crew chief og lokal foreningsleder i NOF, Bodø fotografert etter og ha hørt Forsvar

Løytnant Tormod Ihlen er lokal foreningsleder i NOF, Bodø. Han vil ha en fortsatt todelt baseløsning.

Foto: Torbjørn Kjosvold

Også tillitsvalgt Tormod Ihlen i NOF er uenig med forsvarssjefen, og mener to kampflybaser er nødvendig for å opprettholde tilstedeværelsen i nordområdene.

– Vi vil få en større seighet i forhold til bare en base. Tar du ut en stasjon, har vi ikke mer luftforsvar, mener han.

Bodø rimeligere enn antatt

Om Bodø blir valgt, må Forsvaret bygge en helt ny rullebane i havet, lenger bort fra byen. Grunnen er at F-35-flyene støyer langt mer enn dagens F-16.

Forsvarsdepartementet har anslått at ombyggingen vil koste 8,4 milliarder kroner. Ørland hevder ifølge VG at merkostnadene ved å velge Bodø vil ligge et sted mellom 6 og 15 milliarder kroner. Dette avvises av den politiske ledelsen i Bodø. De mener netto investering blir mindre enn 5 milliarder kroner, altså 40 prosent lavere enn hva Forsvarsdepartementet har beregnet.

– Mange av hangarene og andre anlegg kan gjenbrukes. Flytting av rullebanen frigjør områder som har høy omsetningsverdi som næringsarealer i Bodø, og løser samtidig et framtidig oppgraderingsbehov for sivil luftfart, skriver sittende ordfører Odd-Tore Fygle (Ap) og påtroppende ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H) i en pressemelding.

Håpet øker på Andøya

Etter noen timer i Bodø, reiste forsvarssjefen videre til Andøya. Budskapet om kun en hovedbase gjør at andøyværingenes håp om å få en beredskapsbase øker.