Suksess med samhandlingsreformen

Etter årets tre første måneder er antallet utskrivningsklare pasienter ved sykehusene i Nord-Norge redusert med 62 prosent.

Video liggedogn

liggedogn

Årsaken er at mange kommuner langt på vei har oppfylt målene i samhandlingsreformen.

Synnøve Pedersen er operert i hofta på sykehuset i Bodø. Etter fem dager ble hun sendt til kortidsavdelinga på rehabiliteringssenteret i Bodø kommune.

– Det er stor forskjell. Jeg komme til et annet miljø, og jeg føler at jeg blir friskere her enn på sykehuset.

Høyere tempo

Nils Arne Johnsplass

Nils Are Johnsplass er glad for at pasientene får det bedre.

Foto: Einar Breivik / NRK

På Nordlandsykehuset i Bodø var det i fjor over 2500 unødvendige liggedøgn i første kvartal. I år er tallet bare 310. For etter at samhandlingsreformen ble innført 1.januar, trilles og sendes utskrivningsklare pasienter ut i et mye høyere tempo enn før. For mange kommuner klarer nå å hente pasientene de har fått ansvaret for.

– Vi har forberedt oss godt. Vi planla det et halvt år før reformen trådde i kraft. Det andre er at vi har tilført en god del mer ressuser. Både på legesiden, sykepleiersiden og øvrige helsepersonell. Så har vi flere korttidsplasser, sier fungerende kommunaldirektør for helse og sosial i Bodø kommune, Nils Are Johnsplass.


Nå gjelder det å trene seg opp til å bli frisk nok til å kunne dra hjem. Kommunaldirektøren er svært glad over å høre hvordan Synnøve Pedersen opplever tilbudet til Bodø kommune.

– Jeg blir veldig glad for det. Det bekrefter at vi når en del av intensjonene med samhandlingsreformen, nemlig at pasienetene skal få et bedre forløp og bli fortere frisk.

Lærerikt

Samarbeidet mellom sykehusene og kommunene er avgjørende for at arbeidet skal lykkes.
De ansatte har hatt et stort press på seg, men de får også mye igjen i jobben.

– Det er utrolig interessant. Man treffer masse forskjellige folk og man lærer masse, sier Torgunn Gunnarson.

Og Synnøve er klar i talen på hva hun syns er best av sykehuset og rehabeliteringssenteret.

– Sykehus er sykehus vet du. Det blir liksom ikke det samme.

sykepleiere

Hjelpepleierne Torgunn Gunnnarson (til v.) og Janne Vollan mener de lærer mye med det nye samarbeidet.

Foto: Einar Breivik / NRK