Styrker beredskapen i Lofoten med kabel på 200 tonn

Kabelen blir Norges lengste sjøkabel på kontinentalsokkelen og går fra Bodø til Lofoten. – Vi har vært bekymret for beredskapen, forteller rådmann.

Ny sjøkabel til Lofoten

Ansatte fra entreprenørselskapet Seaworks jobber med å legge ut den 109 kilometerlange kabelen fra Bodø til Røst. Kabelen veier 200 tonn og skal gjøre mobil- og telenettet i Lofoten mer robust.

Foto: Mads Hofsoy / Telenor

I flere år har beboere i Lofoten levd med faren for å miste mobildekningen. Skjer dette samtidig med et strømbrudd kan det få fatale konsekvenser i en krisesituasjon. Rådmann i Moskenes kommune, Per A. Sperstad, mener det har vært kritisk å få på plass en mer robust kabel til Lofoten.

– I vinterstormen i januar i fjor stod vi maktesløse i beredskapsarbeidet. De to mest essensielle bitene i vårt beredskapssystem er strøm og telekommunikasjon. Når vi mister begge disse to blir vi satt veldig langt tilbake. I Lofoten har vi i tillegg en tredje faktor med dårlig vær, forteller Sperstad.

Vareide i Flakstad, strømmen har gått

Mannskap jobber med rette skader etter at 8.000 personer mistet strømdekningen i Nordland i februar 2015.

Foto: Tommy Johansen

Han mener det er de eldre som er mest sårbare i slike situasjoner. Når teledekningen har forsvunnet har kommunen måttet evakuere eldre som bor alene til eldrehjem. Sammen med de andre kommunene i Lofoten har Moskenes etterlyst en ny linje i flere år.

Samfunnet vårt er avhengig av gode telekommunikasjonsmuligheter. Når nettverket har vært nede blir samfunnet mer eller mindre lammet.

Remi Solberg, ordfører

Mindre sårbar

Nå er arbeidet med å legge ut den nye kabelen ferdig, og Telenor mener at beredskapen i Lofoten blir styrket. Kommunikasjonssjef i Telenor, Kristine Meek, påpeker likevel at det er flere faktorer som er avgjørende for dekningen.

Kristine Meek Leder for eksternkommunikasjon Telenor

– Lofoten vil ikke være like sårbar som før, sier Kommunikasjonssjef i Telenor Norge, Kristine Meek.

Foto: Telenor

– Lofoten vil ikke være like sårbar som før, og dette vil kunne hindre utfall som tidligere har ført til tap av teledekningen. Dekningen er likevel avhengig av flere andre faktorer, som basestasjoner og landkabler, så brudd kan fortsatt oppstå, sier hun.

Ordfører i Vestvågøy kommune, Remi Solberg, er likevel svært fornøyd med at kabelen nå er på plass. Han mener det er helt vesentlig for samfunnssikkerheten.

– Samfunnet vårt er avhengig av gode telekommunikasjonsmuligheter. Når nettverket har vært nede blir samfunnet mer eller mindre lammet. I beredskapssituasjonene vi har hatt tidligere har det vært krevende, spesielt for nødetatene, forteller han.

Ingeniørkunst

Det måtte omfattende planlegging til for å legge ut den over 100 kilometer lange og 200 tonn tunge kabelen. På det dypeste ligger den på hele 400 meters dybde i Vestfjorden i Nordland.

Sjøkabel

De siste to kilometerne inn mot landinntaket på Røst ble 195 blåser festet til sjøkabelen, og ved hjelp av småbåter ble kabelen trukket og fløtet inn til land.

Foto: Telenor

– Et omfattende forarbeid med analyse av hele syv gigabyte med sjøbunnsdata og innhenting av tillatelser fra Kystverket og fiskerimyndigheter bidro til at utleggingen av kabelen ble vellykket, forteller Telenor i en pressemelding.

Den nye kabelen skal senere i sommer skjøtes sammen med Lofotkrafts kabel som går inn til Lofothalvøya. Den kabelen inneholder både strøm og fiber.

Kabelskipet MS Nordkabel

Kabelskipet M/S Nordkabel fikk oppdraget med å legge ut den 200 tonn tunge kabelen over fjorden fra Bodø til Lofoten.

Foto: Mads Hofsoy / Telenor