NRK Meny

Styrker bemanningen i distriktene

Utrykningspolitiet flytter 32 stillinger fra Østlandet til Vestlandet, Midt- og Nord-Norge. Tidligere omkom svært mange i møteulykker på E18, men etter at veien ble bygd ut til firefelts motorvei, har antallet ulykker stupt. – Derfor fordeler vi stillingene til der vi har relativt spinkelt med ressurser, sier UP-sjef Runar Karlsen til Politiforum.