Styrkar beredskapen

Sidan kl. 18:30 har Hovudredningssentralen i Bodø assistert kring 30 speidarar i sju redningsoppdrag med Sea King-helikopter. I påvente av fleire aksjonar får dei hjelp frå eit Bell-helikopter frå Forsvaret, i tillegg står ambulansehelikopteret frå Evenes klart. Politiet i Nordland støtter sentralen med ei andrelinje for å koordinere sivilforsvar, hjelpekorps og helsevesen.