Styremøte i Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset trekker saken om renovering og bygging av ei ny operasjonsstue på sykehuset på Mo, fra dagens styremøte. Helgelandssykehuset skriver i en pressemelding at investeringssummen tilsier at det er styret i Helse Nord som skal behandle