Hopp til innhold

Dette er det eneste studietilbudet i Norge med null søkere

Maskiningeniørstudiet i Trondheim er svært populært. Lenger nord klarer ikke utdanningen å dra en eneste søker.

Campus Helgeland

UiT tilbyr flere studier ved Campus Helgeland i Mo i Rana.

Foto: Campus Helgeland

Vil du bli maskiningeniør kan du velge mellom 15 studiesteder.

Ved NTNU i Trondheim har 203 personer søkt.

I Bergen er det 80 søkere.

Studiet tilbys også i Mo i Rana.

Hvor mange har dette studiestedet som førstevalg?

0.

– For det første vil jeg si at det er synd. Vi kunne sikkert vært bedre på en del ting som markedsføring og bevisstgjøring, sier instituttleder Jan-Arne Pettersen.

Se liste over de minst populære studiene i Norge lenger ned saken.

Les også: Sjekk lista: Dette er dei mest populære studiane i år

Eirik Vågseth Borlaug (19) har lenge vore klar over at det er lærar han vil bli.
Eirik Vågseth Borlaug (19) har lenge vore klar over at det er lærar han vil bli.

Y-vei mer populært

Det er UiT som tilbyr studiet. Pettersen er leder ved Institutt for Industriell Teknologi.

Han presiserer at de har noen få søkere, men at ingen har det som førstevalg.

Ingen andre studier lider samme skjebne.

– Det er synd å se, sier Pettersen.

– Hva kan grunnen være?

– Årsaken er nok både to- og tredelt. Men for tre år siden opprettet vi et y-tilbud i Mo i Rana fordi vi så en trend.

Mo Industripark

Mo i Rana har mye industri. Likevel har et maskiningeniørstudie få søkere.

Foto: Mo industripark

Y-tilbudet, eller y-veien, gjør det mulig å komme inn på studiet etter å ha tatt fagbrev. Dermed har studentene allerede erfaring når de begynner.

– Vi har sett en dreining ved flere studiesteder hvor alternative opptaksveier er mer attraktivt.

– Vurderer dere å skrote den vanlige utdanningsveien siden y-veien er mer populært?

– Nei. Det er veldig stor samkjøring mellom de to studiene. Y-veien har mer matematikk og fysikk innledende. Ellers er det veldig stor grad av samkjøring, svarer Pettersen og legger til:

– Vi kommer til å jobbe for å synliggjøre og rekruttere sterkere. Det er vårt fokus.

Les også: For seks måneder siden skulle skolen legges ned – nå har de flere søkere enn plasser

Lærerutdanningen på Nesna
Lærerutdanningen på Nesna

Må informere tidligere

Mo i Rana er en industrikommune. Det burde være behov for både ny og mer kompetanse.

– Industrien er veldig interessert i dette, sier Pettersen.

– Velger potensielle studenter andre veier eller drar andre steder for å studere?

– Det kan nok være. Vi må også jobbe tidligere både i ungdomsskolen og videregående skole for å vise dem hvilke valg de må ta med tanke på å kunne starte direkte hos oss.

– Hva skal dere gjøre fremover for å få flere søkere?

– Å gjøre utdanningen mer fleksibel er et alternativ. Eksempelvis ved å gi studentene mulighet til å studere på kveldstid eller gjøre det mer intensivt i kombinasjon med turnus.

Har du høyere utdanning?

Blant annet peker Pettersen på at det er mange som ønsker å jobbe ved siden av studiene.

Til tross for de lave søkertallene har ikke instituttlederen gitt opp å få studenter til studiestart.

– I perioden fremover mot oppstart kommer vi til å gjøre noen tiltak for å prøve å få noen til å starte nå, samtidig som vi skal jobbe for å snu denne trenden.

Les også: I Oslo trenger de 6 i snitt for å komme inn – Maren (19) og andre nordlendinger trenger bare 5

Maren Brennbakk
Maren Brennbakk

Mindre interesse for religion

Listen over de ti minst populære studiene har for øvrig fire studier med tematikken religion.

Et av disse er kristendom, religion, livssyn og etikk ved NLA ​Høgskolen i Bergen.

Gunnar Innerdal er avdelingsleder for avdeling ​for teologi, religion og filosofi ved utdanningsstedet.

Gunnar Innerdal

Avdelingsleder Gunnar Innerdal.

Foto: Privat

– Det er litt skuffende, men samtidig ikke helt uventet. Dette studiet har hatt nedgang over flere år, sier han til NRK.

Avdelingslederen tror det handler om flere ting. Blant annet peker han på at studiet ikke lenger kan brukes som en del av lærerutdanningen ​etter omleggingen til 5-årig master.

Store utviklingstrekk i samfunnet påvirker også søkertallene.

– Det er lavere oppslutning om religiøs aktivitet i samfunnet. Da er det heller ikke så overraskende at det blir mindre interesse rundt studiet.

– Hvilke konsekvenser gir det for studiet at så få søker?

– Det betyr at vi kanskje må gjennomføre studiet på en annen måte enn vi hadde tenkt. Vi er allerede i gang med en prosess der vi ser på hele strukturen, svarer han og legger til:

– Tradisjonelt er det mange som velger dette studiet gjennom restplasser. Derfor er det god grunn til å tro at det blir mer enn to studenter. ​Vi har foreløpig 16 søkere i lokalt opptak til et tilsvarende studium på nett.