NRK Meny
Normal

Voldsoffer: – Myndighetene forstår ikke problemet

Dagen før kvinnedagen står det eneste studiet i Norge som fokuserer spesielt på vold mot kvinner, i fare for å bli lagt ned.

Voldsoffer

Den anonyme kvinnen fikk ikke hjelp da hun ble utsatt for vold. Hun har nå levd på flukt i snart 16 år.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Voldsoffer
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Myndighetene og hjelpeapparatet forstår ikke problemet. Ingen brydde seg om oss, sier kvinnen, som av hensyn til hennes sikkerhet er anonymisert.

Volden hun har opplevd, utført av én enkelt mann, har gjort at hun og hennes barn har levd på flukt i snart 16 år.

Fikk ikke hjelp

Hun opplevde å ikke få hjelp etter gjentatte anmeldelser.

– Jeg sendte mange brev til regjering, barneombud og andre. Jeg forsøkte å få hjelp, men alt jeg fikk var en takk for innspill. Det var ingen som gjorde noe for oss, samtidig som gjerningsmannen fikk mye hjelp, sier kvinnen til NRK.no.

Hun har lenge levd på hemmelig adresse og i frykt for å fortelle noen om fortiden sin.

– Jeg har barn som ikke har hatt noe annet liv enn på flukt, bare fordi vi måtte ta så mye hensyn til gjerningsmannen sine rettigheter, forteller hun.

Voldsstudie i fare

Det finnes et eneste studium i Norge som utelukkende fokuserer på vold mot kvinner. Men studiet «Vold mot kvinner» på høgskolen i Nesna i Nordland står i fare for å bli lagt ned etter bare ett år i drift.

– Det er mange som har det som meg. Derfor er det viktig at folk lærer å ta seg av ofrene og ta dem på alvor, sier kvinnen som nå forteller sin historie om vold og frykt til studentene ved studiet.

Studiet «Vold mot kvinner» henvender seg til politi, Nav, barnevern, skole og alle andre som kan komme i kontakt med kvinner som opplever vold. Det går 14 studenter på studiet i dag.

– Et samfunn som ikke kan sikre kvinner trygghet for liv og helse, er ikke et likestilt samfunn, sier prosjektansvarlig for studiet, Arna Meisfjord.

Avslag fra fire departementer

Nå har fire ulike departement avslått å gi penger til videre drift etter at prosjektet først fikk støtte fra Justisdepartementet og Nordland fylkeskommune.

– Vi har sendt en bråte med søknader og hatt møter med departementet. Vi hadde i fjor søknader inne hos fire departementer, men fikk avslag på alle, sier Meisfjord.

fagansvarlig i prosjektet «Vold mot kvinner», Gunhild Vehusheia.

Fagansvarlig i prosjektet «Vold mot kvinner», Gunhild Vehusheia.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Utgangspunktet for studiet er å gi opplæring i hvordan man kan jobbe forebyggende. Også opplæring i lover og regler inngår i årsstudiet. Målgruppen er de som møter kvinner og barn som er rammet av vold.

– Kvinner utsatt for vold har dårligere tilknytning til arbeidsmarkedet, de har dårligere helse og mister gjerne sin sosiale tilhørighet. Det å bekjempe vold og unngå at flere blir ofre er helt vesentlig for at kvinner skal kunne ta del i samfunnet på lik linje med menn, sier fagansvarlig i prosjektet, Gunhild Vehusheia.

– Får prioritere

I en kommentar til NRK sier kunnskapsdepartementet at høgskolen i Nesna står helt fritt til å prioritere dette studiet innenfor sine egne rammer, og at det finnes andre lignende studier i Norge.

– Det er et enormt behov for kunnskap. Det vi ser er at det er viktig med et prosjektstudium som er forskjellig fra de andre. Kvinneperspektivet, fokuset på det juridiske, det forebyggende perspektivet dekkes ikke av studier som har hovedfokus på vold i nære relasjoner, sier prosjektleder Arna Meisfjord.

Nå jobber studiet med ny søknadsrunde for å få penger til driften. I dag er studiet finansiert med en engangsbevilgning fra Nordland fylkeskommune og dugnad.

– Vi er avhengig av finansiering for å kjøre studiet lenger. Det største problemet med denne saken er at mange tror at vi er i mål med kvinnesaken i 2014, men så enkelt er det ikke. Derfor har fokus på vold mot kvinner veldig mye med kvinnedagen å gjøre. Det er det aller største hinder for likestilling.