Studenter: Vil fjerne fag fra 1600-tallet

Utdatert og lite relevant er ord studenter bruker for å beskrive hva de mener om det obligatoriske faget ex.phil. Nå skal et universitet teste ut en moderne variant.

Exphil - student (endre tittel)

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Emelie Johansen studerer internasjonale relasjoner ved Nord universitet.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Søker man ex.phil. på Google kommer det kjapt opp flere tråder i diverse fora som omhandler faget.

Spørsmål som «hvorfor må man ha obligatorisk ex.phil.? Bør det fjernes?» og antall ganger man har strøket på eksamen blir hyppig diskutert.

Høy strykprosent

Men at det er misnøye med faget som ble innført i 1675 er en kjent sak. Studenter ved Nord Universitet mener at ex.phil. bør bli fornyet, eller fjernet.

– Jeg ser poenget med en innføring i hvordan man skriver og leser tekster, men jeg skjønner at mange er frustrert siden faget henger veldig etter den tiden vi lever i nå, sier student Emelie Johansen.

På Nord Universitet i Bodø har det i flere år vært svært høy strykprosent i faget. Som et tiltak for å få ned strykprosenten ble det i 2013 innført et såkalt dannelsessemester, hvor det første semesteret av utdanningen blir viet til fagene ex.phil. og ex.fac.

Dette er obligatorisk for alle studiene som ligger under fakultet for samfunnsvitenskap.

Tester ut en moderne frivillig variant

OsloMet – storbyuniversitetet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, tilbyr ikke i dag ex.phil. Istedenfor har de utformet et nytt frivillig fag i samarbeid med studenter kalt tech.phil, sier prorektor ved OsloMet, Nina Waaler.

Prorektor Nina Waaler

Nina Waaler, prorektor for utdanning ved OsloMet.

Foto: Sonja Balci / HiOA

– Studentene skal ut i et arbeidsliv hvor teknologi er en stor del av hverdagen, uansett yrke. Derfor laget vi et emne som er inspirert av det tradisjonelle ex.phil., men som er knyttet til forståelsen av digitalisering.

Fra sommeren kan studentene delta i pilotordningen, deretter skal universitetet vurdere om faget fortsatt skal være frivillig eller bli obligatorisk.

Tech.phil prosjektet har fått god respons fra fagfolk, teknologibedrifter og studenter, forteller Waaler.

– Det er fint om vi blir opplevd som moderne. Vi har et stort fokus på digitalisering og har gjort grep for å gjøre det til en sentral del av studiene fordi vi vil at relevansen av utdanningen vår skal være høy.

Relevant uansett årstall

– Det føles ikke relevant for min utdanning, sier student Sofie Teistedal.

Exphil - student - ENDRE TITTEL

Student Sofie Teistedal.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Hun studerer eiendomsmegling ved Nord Universitet, og er ikke alene om å oppleve ex.phil. som en unødvendig del av utdanningsløpet.

– Å lære seg å tenke kritisk og reflektere rund problemstillinger har en verdi uansett hvilket årstall man er i, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

Nybø sier det er opp til universitetene selv å modernisere faget slik at det kan oppleves mer relevant for studenter. Hun er tilhenger av faget og synes det er flott at vi fortsatt har tilbudet i Norge.

Ønsker å få revurdert faget

Nestleder i studentorganisasjonen i Bodø, Alexander Hjermind, sier de ønsker på vegne av studentene å få opp debatten om å gjøre faget frivillig.

Alexander Hjermind
Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

– Vi ønsker at den tiden som blir brukt på ex.phil. istedenfor kan bli brukt på fag som er mer relevant for den utdanningen som studenten har søkt seg inn på. På høyskoler ligger det ikke krav om å må ta faget og det fungerer fint, avslutter Hjermind.