Vil innføre studieavgift for studenter utenfor EØS-området

– Norske universiteter bør konkurrere på kvalitet og ikke på pris, sier regjeringen. Norske rektorer er skeptiske.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vurderer å innføre studieavgift for studenter som ikke kommer fra EØS-land.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Regjeringen vurderer studentavgift for studenter som ikke kommer fra et EØS-land.

– Det vil vi fordi vi er usikre på om ordningen vi har i dag bidrar til internasjonalisering på en god måte. Vi vet ikke om vi tiltrekker oss de studentene vi ønsker oss, sier Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Men departementet har ikke konkludert med hvor mye den eventuelt skal være på, opplyser Kunnskapsdepartementet til NRK.

– Vil føre til færre utenlandske studenter

Anne Husebekk

Rektor Anne Husebekk er skeptisk til forslaget.

Foto: UiT / Pressebilde
Pål Pedersen

Rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland er en av rektorene som ikke like tanken på den foreslåtte studieavgiften.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Sverige og Danmark har innført studieavgift for studenter som ikke kommer fra EØS, og regjeringen mener det er naturlig at Norge også vurderer det.

I Sverige falt antallet utenlandske studenter med 80 prosent det året de innførte studieavgiften. Rektorer ved flere norske universiteter er svært skeptisk til å innføre studieavgift for utenlandske studenter her til lands.

– Jeg synes ikke dette er en god ide, både fordi jeg synes vi har en forpliktelse til å tilby studier til internasjonale studenter. Mange av dem kommer fra områder med dårlige økonomiske kår. Vi har spesielt mange russiske studenter, og for mange av dem vil det ikke være mulig å komme dersom vi innfører studieavgift, sier rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk.

Statssekretær Haugstad tror mange av studentene som kommer til Norge kommer hit fordi studiene i Norge er finansiert av norske skattebetalere.

Norge har ikke mulighet til å forskjellsbehandle EØS-borgere innenfor rammen av EØS-avtalen.

– Da må vi se på hvilke søkere som er igjen, hvilken motivasjon de har, hvilke kvalifikasjoner de har og hvor de kommer fra. De fem landene som har flest utenlandske studenter i Norge er Russland, Kina, Iran, USA og Nepal, sier Haugstad.

Han sier man må se på erfaringen fra Sverige og Danmark, og er enig i at en av konsekvensene av en studieavgift kan være færre utenlandske studenter i Norge.

Han mener det er mindre viktig enn at de studentene som kommer hit er de best kvalifiserte.

– Da vil vi i hvert fall sikre oss at vi ikke har ekstra utgifter knyttet til disse studentene. Og så får vi se om vi kan stimulere internasjonalisering på en mer effektiv måte, men det må vi komme tilbake til, sier han.

– Viktige studenter for Norge

Norsk studentorganisasjon (NSO) sier de internasjonale studentene er helt avgjørende for å forbedre renommeet, prestisjen og kvaliteten i norsk høyere utdanning.

– Storbritannia har vært verdensledende på høyere utdanning i århundrer. Det er naivt å tro at å innføre skolepenger vil gjøre at vi kan konkurrere med Storbritannia og USA på kvalitet. Norske studenter er avhengige av inputen, erfaringsutveksling, perspektiver og nettverkene de bare kan få av internasjonale studenter, sier internasjonalt ansvarlig Axel Hvistendahl Nerdrum i NSO.

Bare 20 prosent av norske studenter får internasjonal erfaring ved å dra ut selv.

– Hvis skolepenger for de blir innført, vil 80 prosent av norske studenter miste disse kvalitetene. Skolepenger vil frarøve næringslivet den internasjonale kompetansen de trenger av norske arbeidstakere. Det hjelper ikke å bare ta inn et fåtall «flinke» utenomeuropeiske studenter, alle norske studenter trenger internasjonal kompetanse, sier Nerdrum.

– Norske universiteter må konkurrere på kvalitet

NRK har snakket med rektorene ved Universitetene i Agder, Tromsø og Nordland. De er alle motstandere av forslaget.

– Disse ungdommene er en ressurs for både norsk og globalt næringsliv. Det er en fordel for oss å få tilgang på dem uavhengig av hva slags pass de har. Mange av dem vil ikke jobbe i norsk næringsliv om de ikke kommer hit i studietida, sier Pål Pedersen, rektor ved Universitetet i Nordland.

Haugstad i Kunnskapsdepartementet mener norske universiteter må konkurrere på kvalitet, ikke på ved å tilby gratis utdanning til utenlandske studenter.

Alex Degrace fra Canada studerer biologi i Bodø.

Alex Degrace fra Canada håper ikke en eventuell avgift vil ramme de som allerede er i gang med en grad.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– De landene som har lyktes best med internasjonalisering, som Storbritannia, opererer med ganske betydelige studieavgifter. De konkurrerer på kvalitet heller enn pris. Norske institusjoner må, tror vi, greie å tiltrekke seg studenter basert på renommé, prestisje og kvalitet, sier statssekretæren.

Alex Degrace fra Canada studerer biologi i Bodø. Han sier høye levekostnader i Norge gjør at det å studere her blir omtrent like dyrt som det ville være for ham å studere hjemme i Canada, med studieavgift.

– I Canada er levekostnadene omtrent halvparten av hva de er i Norge. Selv uten studieavgift er det omtrent som å studere hjemme. Om det var en studieavgift her ville andre europeiske land virket mer attraktive enn de gjør i dag, sier han.

Likevel var ikke dette den viktigste grunnen til at han kom hit, og han vil ikke utelukke at han fortsatt kunne valgt Norge om det hadde vært studieavgift her.

– Den viktigste grunnen til at jeg kom hit var at jeg ville studere i utlandet, og veldig få land i Europa har bachelorgrader i biologi på engelsk. Det var den viktigste enkeltgrunnen til at jeg kom hit, sier han.

Han lurer på om en avgift som blir innført for studenter utenfra EØS vil ramme ham, som allerede har begynt på en grad her. Sent onsdag kveld svarer Kunnskapsdepartementet at det ikke er bestemt, og at det vil komme frem i utredningen.