NRK Meny
Normal

Striden om oppdrett i Skjerstadfjorden kan få en uventet løsning

Planene om nye oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden har blitt møtt med protester. Nå har en av oppdretterne som har søkt om konsesjon til nytt anlegg inngått et samarbeid med motstanderne.

wennberg, gifas

– Det er allerede oppdrettsanlegg lenger inn i fjorden. Dersom kommer det flere anlegg er det over og ut for Skjærstadfjorden, sier Rolv Sigurdsen.

NRK har tidligere denne uken fortalt om planene for nye oppdrettsanlegg i fjorden. Det lokale oppdrettsselskapet Gifas har søkt om å bygge et oppdrettsanlegg for laks. I tillegg går oppdrettsgiganten Marine Harvest med konkrete planer om å søke.

Disse planene har møtt store protester fra både miljøvernere og de som bruker fjorden.

– Det er allerede oppdrettsanlegg lenger inn i fjorden. Dersom kommer det flere anlegg er det over og ut for Skjærstadfjorden, sier Rolv Sigurdsen i ren Skjærstadfjord.

Men det er langt fra sikkert at Skjerstadfjorden får flere oppdrettsanlegg. Nå har en av de lokale oppdretterne gått sammen med de andre aktørene for å bli enige om å bevare Skjerstadfjorden som i dag.

– Vi har en visjon om at alle interessegruppene rundt fjroden skal klare å samarbeide om å bruke den på et mest mulig fornuftig måte, både i forhold til miljø og næringsutvikling, sier Geir Wennberg, daglig leder i Salten Aqua.

Vil ha oppdrettsstopp

Paradoksalt nok eier Gifas som har søkt om en ny konsesjon en tredel av Salten Aqua. Likefullt er det nå Salten Aqua som sammen med motstanderne håper på å få Bodø kommune til å si nei til nye oppdrettsanlegg.

– Vi som en næringsaktør i fjorden må være villig til å høre på de andre interessegruppene. Da har vi sagt at det er nok areal som er brukt til oppdrett per i dag. Vi har ikke behov for å ta i bruk mer areal enn i dag, sier Wennberg.

Planen innebærer å ta vare på Skjerstadfjorden, slik at både turistnæring, fiskere, oppdrettere og andre kan bruke fjorden sammen. Salten Aqua-sjefen mener at dette samarbeidet er unikt.

– Vi ønsker å bruke dette som et eksempel for resten av landet på hvordan det kan gjøres, sier Wennberg.

Rolv Sigurdsøn har jobbet mot flere oppdrettsanlegg i lang tid. Han mener at det nye samarbeidet kan ses på som en seier.

– Det er jo dette vi har jobbet for i lengre tid. Det er bra som det er på Skjerstadfjorden, og det mener vel egentlig alle.

Frykter lakselus og forurensing

Oppdretterne innerst i Skjerstadfjorden har vært lite plaget med lakselus fordi det er mye ferskvann der. De nye anleggene planlegges lengre ut i fjorden, hvor det er mer saltvann og større fare for lus.

– Den store faren nå er lakselus. Hvis det kommer lakseoppdrett i fjorden, selv om det bare er små mengder, vil det være en katastrofe, sier Sigurdsen.

– Skjerstadfjorden er et produkt av Saltstruamen, som skaper et enormt biologisk mangfold, og som er som er helt spesiell. Denne fjorden er kjent som en god fiskefjord, som må beskyttes mot oppdrett. Vi vet at avfall og forurensing fra oppdrett gjør skade på havbunnen. Lakselus er et alvorlig og kostbart problem. Vi har ikke lus i fjorden i dag. Et oppdrettsanlegg mellom Mjønes og Bodø er en stor trussel mot den rike sjøørretbestanden vi har, sier han til NRK.