Hopp til innhold

– Jeg fikk bakoversveis da jeg så hva som skjulte seg bak veggen

Hver femte boligkjøper ender med å klage på kjøpet. Småbarnsmor Sara Eriksen fra Hadsel kjøpte en bolig som viste seg å være full av råte og treverk oppspist av insekter. Nå skal det stilles strengere krav til hva slags informasjon som skal legges fram før boligsalg.

– På visningen så alt fint ut. Vi var selvfølgelig klar over at vi kjøpte et gammelt hus, men det så ut til å være i god stand. Det viste seg å ikke stemme, sier Sara Eriksen fra Hadsel.

Det var i fjor sommer at småbarnsfamilien overtok nøklene og flyttet inn i sitt nye hjem.

Sara Eriksen

Sara Eriksen angrer på boligkjøpet.

Foto: Privat

– Vi gledet oss til å flytte inn og gjøre det til et flott hjem, men nå angrer jeg på hele kjøpet.

– Gulvet var oppspist av insekter

For bare to måneder etter at familien flyttet inn oppdaget de at ikke alt var som det skulle.

– Det startet med at vi skulle rive gulvet. Da kom det til syne et gammelt og råttent tregulv som var oppspist av insekter. Da vi rett etterpå gikk i gang med å etterisolere i kjelleren oppdaget vi råte i bærebjelkene, forteller Eriksen.

– Hvordan var det å oppdage dette?

– Jeg fikk rett og slett bakoversveis. Det er utrolig trist og slitsomt. Vi hadde forventet litt oppussing, men dette er langt utover hva vi hadde trodd vi kunne bli nødt til å håndtere.

Innfører grundigere salgsrapporter

Møll - bilder fra hus i Hadsel

– Det startet med at vi skulle rive gulvet. Da kom det til syne et gammelt og råttent tregulv som var oppspist av larver og insekter, forteller Sara Eriksen i Hadsel.

Foto: Privat

Historien fra Vesterålen er ikke unik.

Hver femte boligkjøper ender opp med å klage på boligen, viser tall fra Norges Eiendomsakademi. Derfor skal takstmenn over hele landet nå læres opp i å utføre grundigere vurderinger.

Henning Møllerløkken i Norges Eiendomsakademi

– Konfliktnivået er for høyt, sier Henning Møllerløkken i Norges Eiendomsakademi.

Foto: Nicolas Tourrenc

– I lengre tid har vi sett et høyt konfliktnivå mellom kjøper og selger, derfor har bransjen nå gått sammen for å innføre grundigere salgsrapporter, forteller
Henning Møllerløkken, administrerende direktør ved Norges Eiendomsakademi.

Endringen bygger på en avtale mellom Eiendomsmeglerforetakenes Forening og takstbransjen, og er begrunnet i et ønske om å redusere antall konflikter og klager etter en bolighandel.

– Dette skal sikre boligkjøperne bedre informasjon i forkant av et kjøp.

– Vil føre til at flere feil blir oppdaget før salget

De nye kravene vil bli innført i 2015.

– På hvordan måte vil framtidige boligkjøpere blir bedre opplyst om eventuelle mangler ved boligen?

– Det vil blant annet bli stilt strengere krav til dokumentasjon på at arbeid er rettmessig utført. Det vil også bli gjort en grundigere jobb med å gradere tilstanden boligen er i. På den måten vil flere mangler kunne bli oppdaget før salget, sier Møllerløkken.

– I dag er det store regionale forskjeller på hvilken informasjon som etterspørres i forbindelse med et boligsalg. Dette vil endre seg med de nye kravene.

Feil på bad og drenering

Råte og møll - bilder fra hus i Hadsel

– På visningen så alt fint ut. Vi var selvfølgelig klar over at vi kjøpte et gammelt hus, men det så ut til å være i god stand. Det viste seg å ikke stemme, sier Eriksen.

Foto: privat
Hadsel hus

Å få utbedret skadene i huset vil koste rundt en halv million kroner.

Foto: Privat
Råte og møll - bilder fra hus i Hadsel

Da familien startet oppussing av boligen dukket det opp råte og bærebjelker som var angrepet av insekter.

Foto: Privat

– Jeg synes ikke det skal være sånn at man nærmest må ha fagbrev for å kunne kjøpe bolig

Sara Eriksen, boligkjøper

Help Forsikring er et av forsikringsselskapene som hvert år får inn flere tusen henvendelser fra personer som ønsker advokathjelp for å fremme sak mot selger og selgers eierskifteforsikring.

– De vanligste sakene gjelder bad, tak, drenering og elektrisk anlegg, men vi ser også mange saker som gjelder feil og ulovlig innredede underetasjer og loft. På badet er feillagt membran og utette overganger til sluk vanlig, forteller informasjonssjef Dag Are Børresen.

– Øvrige fuktskader kan skyldes utette tak, men det oppstår også en rekke saker som følge av at manglende lufting i takkonstruksjoner og feil oppbygging av kjellervegger skaper kondensskader.

– Mindre rom for skjønn

Det er nettopp disse problemene de fremtidige salgsrapportene skal konsentrere seg mer om.

– De nye rapportene bygger på Norsk Standard 3600 og definerer fastere rammer for takstmannens vurderinger enn tidligere. Det blir mindre rom for skjønn, og sikrere forankring av vurderingene, sier Svein Bjørberg, rådgiver i Multiconsult og professor ved NTNU.

Han er foredragsholder og har vært tungt involvert i den faglige kvalitetssikringen. Forhold som tradisjonelt skaper mange konflikter i ettertid får økt oppmerksomhet i rapportene.

– Det gjelder for eksempel fukt. På dette og andre viktige områder baseres gjennomgangen på en lang rekke sjekkpunkter, med klare føringer for hva som skal undersøkes og hvordan det skal gjøres.

Kan bli nødt til å punge ut en halv million kroner

Tilbake i Hadsel er Sara Eriksen oppgitt over situasjonen. En takstmann og snekker har nå vært på ny befaring i boligen.

– Å få utbedret skadene vil komme til å koste en halv million kroner. Det er utgifter vi kan bli nødt til å ta selv.

Familien har fått avslag fra selgers forsikringsselskap.

– Vi har fått beskjed om at vi burde ha visst at så gamle hus kan ha denne type skader. Kanskje er det vi som har vært naive, men jeg synes ikke det skal være sånn at man må nærmest må ha fagbrev for å kunne kjøpe bolig, spør Eriksen.

I egenerklæringsskjemaet ble det opplyst om at det hadde vært lekkasje ved verandadøren, at det hadde vært mus på kjøkkenet og at det var funnet et markhull i det ene tømmeret ved inngang til krypkjeller. Det sto derimot ingenting om råte eller møll.

– Burde dere visst at det kunne skjule seg slike problemer i veggene?

– Jeg mener vi har gjort det vi kunne i forkant av kjøpet og ser ikke at vi kunne ha undersøkt boligen på en bedre måte enn det vi gjorde under visningen.

– Selger kan ikke holdes ansvarlig

Eierskifteforsikringsselskapet Norwegian Claims Link (NCL) svarer følgende på hvorfor familien ikke får tilbake penger på forsikringen:

– Det er veldig leit når kjøper blir skuffet etter en bolighandel, men i dette tilfellet vurderer vi det slik at selger ikke kan holdes ansvarlig for de påberopte feil og mangler som kjøper har reklamert på. Dermed er det heller ikke grunnlag for erstatningsutbetaling. Denne konklusjonen gjør vi etter en grundig vurdering av alle opplysninger i saken, og etter at en takstmann har vært på befaring, sier Mille Haslund Mellbye, som er leder i Skadeavdelingen.

NCL mener at det ikke er dokumentert at selger har visst om de feil og mangler som kjøper har påpekt.

– I tillegg har selger gitt en del konkret informasjon i salgsdokumentasjonen – også relatert til noen av de forholdene som kjøper har reklamert på. NCL har engasjert en takstmann til å se på boligen, og han har blant annet konkludert at boligens alder medfører at kjøper måtte regne med en del renovering, sier Mellbye.

Trond Bøhlrengen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk forteller om boligfellene du ikke ser på visning.