Strammer inn sjølaksefiske

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om å stramme inn sjølaksefiske. I en ny høring blir det foreslått å stenge for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen, i områder med svak laksebestand. I sjøsamiske områder vil det i tillegg tas hensyn til fiskets betydning i den samiske kulturen, og Norges plikt ovenfor samene som urfolk.