Støtter PCI-protest

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms støtter fagmiljøet på UNN som fraråder utblokking av hjertepasienter ved Nordlandssykehuset i Bodø. Etter det NRK erfarer vil det fra Troms komme en tverrpolitisk støtte til UNN, som frykter at fagmiljøet i Tromsø svekkes hvis behandlingstilbudet av hjertepasienter i Nord-Norge splittes opp