Politisk støtte til omstridt isbit-prosjekt: – Jeg ser ikke at det er en konflikt med naturvern

Planutvalget i Meløy har enstemmig gått inn for å si ja til å gå videre med planene om å starte opp med isbit-produksjon på Svartisen.

Isbit-produksjon ved Svartisen. Svaice AS

Det er på Svartisen i Meløy at selskapet Svaice vil hente ut is for å selge som isbiter til utlandet.

Foto: Svaice AS

NRK skrev først i går at Meløy kommune hadde sagt ja, og gitt grønt lys til uttak av is fra Svartisen til isbitproduksjon. NRK presiserer at saken må behandles i kommunestyret først. Planutvalget valgte torsdag enstemmig å forkaste administrasjonens forslag om å avvise reguleringsplanen for uttak av is fra Svartisen. I stedet sendte utvalget saken videre til mekling med fylkeskommunen, som har fremmet innsigelse mot planen, før saken legges fram for kommunestyret.

De omstridte planene for å hente ut is fra Svartisen har skapt nasjonal debatt.

Isbitprosjektet innebærer at man henter is fra Svartisen, som skal selges som eksklusiv vare i utlandet. Planene kan bety 50 arbeidsplasser i kommunen, men har møtt mye motstand både fra reiselivsnæringa og miljøorganisasjoner.

I dag ble saken behandlet av planutvalget i kommunen. De fattet et enstemmig positivt vedtak, til tross for rådmannens klare nei og at fylkeskommunen har levert innsigelse mot prosjektet.

Må lage ny reguleringsplan

Dette innebærer at saken nå går til mekling med Nordland fylkeskommune, som har levert innsigelse – før saken kommer opp til behandling i kommunestyret senere.

Men dersom meklingen ikke fører fram, kan saken likevel behandles i kommunestyret. Men den må da trolig avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, om kommunestyret sier ja til Svaice.

Og det vil uansett ta veldig lang tid før noen kan skåle med is fra Svartisen, fordi planutvalget har nemlig planutvalget innstilt på at det blir laget en ny helhetlig plan for Svartisen, i tråd med vilkårene fylkesmannen stilte da han la ned sin innsigelse.

Dagens forslag til reguleringsplan med uttak av isbiter bryter nemlig med den gjeldende arealplan for området.

Fylkesmannen har derfor krevd at kommunen lager en ny plan for vern og bruk for fjellområdet Svartisen, som skal inn i en ny arealplan. Dette var et av vilkårene fra fylkesmannen for å droppe sin innsigelse mot Svaice-planene.

– Før saken kan behandles i kommunestyret må vi få avklart en del ting, dette skal mekles på med fylkeskommunen, forteller ordføreren i Meløy kommune Sigurd Stormo.

Sigurd Stormo (Ap) er ordfører i Meløy kommune

Ordfører Sigurd Stormo sier det er viktig at denne saken blir behandlet ordentlig og rettferdig.

Foto: Gisle Forland / NRK

Kravet fra utvalget handler om bruken av helikopter, og de valgte å gi en innstilling på at bruk av helikopter tidligst kan starte 20. september. Dette sier utvalget er av hensyn til annen aktivitet i Svartisen-området.

Kan ta lang tid før det hentes ut is

Isbit-gründeren Geir Ludvik Olsen i Svaice kom med denne ideen for fire år siden, og han mener dette kan bety om lag 50 nye arbeidsplasser i Meløy kommune.

Selv om rådmannen er klar over at et eventuelt nei fra kommunestyret vil gjøre at de taper arbeidsplasser, ber hun fortsatt politikerne om å si nei.

– Vi har nok info til å foreslå det vi gjør nå, når vi fra administrasjonen foreslår at politikerne skal avvise reguleringsplanen for isbitprosjektet.

Siden det nå kreves en ny reguleringsplan, som igjen krever en ny plan for vern og bruk av fjellområdet Svartisen, kan det ta svært lang tid før is hentes ut fra Svartisen.

Etter valget i år vil det nye kommunestyret kunne vurdere om det skal lages en ny arealplan for området. Og denne skal i så fall lages i perioden 2020-2025, derfor kan det ifølge ordføreren ta 1 til 2 år å lage en slik plan.

Først når en ny arealplan kommer på plass, kan Svaice eventuelt starte opp uttak av is fra Svartisen til isbitproduksjon.

Og dette igjen forutsetter selvsagt at kommunestyret har sagt ja til prosjektet. Og at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har stoppet prosjektet dersom noe klager saken inn dit.