NRK Meny

Støtte til nærskipsfart

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent Norges planer om å styrke budsjettet for ei støtteordning for fraktbytte fra vei til sjø. I dag har de også godkjent en økning i budsjettet fra 60 millioner kroner til 82 millioner år, samt 100 millioner årlig fra 2018 og fire år fram. Målet for norske myndigheter er å støtte mer miljøvennlige fraktmåter.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.