Støtte til nærskipsfart

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent Norges planer om å styrke budsjettet for ei støtteordning for fraktbytte fra vei til sjø. I dag har de også godkjent en økning i budsjettet fra 60 millioner kroner til 82 millioner år, samt 100 millioner årlig fra 2018 og fire år fram. Målet for norske myndigheter er å støtte mer miljøvennlige fraktmåter.