NRK Meny
Normal

Støtte til hvalfangerne

Det er bred støtte til hvalfangerne som krever å få fange mer av kvoten nært kysten. Men fiskeriministeren vil ikke snu.

 

Hvalfangst
Foto: Arkivfoto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Hvalfangerene får nå bred støtte i kravet om å åpne for videre hvalfangst langs kysten.

Både Småkvalfangerlaget, Fiskarlaget og Nordland fylkeskommune har sendt brev med krav til regjeringen.

Det sier fylkestingsrepresentant Benn Mikalsen fra Kystpartiet.

- Jeg synes Fiskeri og Kystdepartementet har opptrådt svært arrogant i denne sammenhengen.

- De har sett helt bort fra både det Norges fiskarlag, Småkvalfangerlaget og regionalt nivå i Nordland sier i denne saken, sier Mikalsen.

Stoler på kommisjonen

Regjeringen støtter seg til den internasjonale hvalfangstkommisjonen, som gjør at fiskerne bare får fange en femtedel av kvoten langs kysten.

Resten må de ta langt til havs, og det kan medføre et tap på opptil 20 millioner kroner i året.

Men likevel vil ikke fiskeriminister Helga Pedersen utfordre IWC og tillate mer av fangsten nærmere land.

 

Helga Pedersen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Jeg skjønner godt at de helst skulle tatt hvalen nærmest mulig land og der det faktisk er mye av den, men samtidig har hvalfangerne visst at det kom til å bli lave kvoter i den sonen i 2007 og 2008, så det bør ikke komme som noen overraskelse på hvalfangerne, sier Pedersen.

Samme hvalen

Lars Walløe, som er Norges representant i hvalfangstkommisjonen, samt forsker og professor, mener at det spiller liten rolle om man skyter hvalen nært land eller langt til havs, fordi det er hval fra samme bestand.

- Vi har fram til i dag, på grunnlag av alle de hvalene som er fanget opp gjennom tiden, ingen holdepunkter for at det er mer enn en bestand, sier Walløe.

Og Walløe sier at han vil gjøre alt for å fjerne noen av soneinndelingene.

- Jeg håper at vi neste år skal kunne argumentere vekk den streken, men det vil først skje i juni neste år når vi har neste møte i vitenskapskomiteen, sier han.

Støtte fra fiskeriministeren

Det kravet støtter Pedersen som tror det er lurt å overholde alle avtalene før neste forhandling.

- Det tror jeg vil gi et bedre resultat neste år, enn om vi nå plutselig skulle bryte alle regler, sier Helga Pedersen.