Hopp til innhold

Stortingstopper ber helseforetakene forklare seg om antallet direktører

To av landets fremste helsepolitikere krever gjennomgang etter at Helse Nord har startet jakten på sin niende toppsjef.

Kari Kjønaas Kjos

VIL HA FÆRRE DIREKTØRER: Kari Kjønaas Kjos (Frp) mener topptunge helseforetak øker avstanden til alle som jobber på gulvet hos sykehusene.

Foto: Fremskrittspartiet

​I går kunne NRK Nordland fortelle at Helse Nord snart skal ansette ny kommunikasjonsdirektør som skal lønnes med rundt 1,5 millioner kroner årlig.

Dette blir den niende direktørstillingen på lønningslista i Helse Nord, og foretaket er i toppen i antall helsedirektører. Til sammenligning har Helse Midt sju direktører, mens Helse Vest har seks.

Lederen i helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), mener de fire regionale helseforetakene nå må redegjøre for antall direktører og lønninger.

– De regionale foretakene blir stadig mer topptunge og da øker også avstanden til alle som jobber på gulvet hos sykehusene, sier Kjos.

Vil ha kortene på bordet

Helsepolitikeren mener mange direktører på høy lønn er et problem og sier at de som gjør den viktige jobben synes det er for lang vei til toppen, og legger til at det er for mange på nettopp toppen.

– Helseforetakene bør ha en gjennomgang av hvorvidt det virkelig er nødvendig for enkelte foretak å ha så mange direktører på høye lønninger, når andre helseforetak klarer det med færre, sier Kjos.

– Et varsku

Kjersti Toppe, valgvake Bergen 2017

Nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe roper varsku om situasjonen i helseforetakene.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Kjos sier de ikke har gått ned og detaljstyrt på Stortinget hvor mange direktører man skal ha.

– Men jeg mener det kan være lurt å be helseforetakene om å ha en gjennomgang.

Også nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe (Sp), roper varsku om situasjonen, og sier man skal ha ledere, men at det er blitt en ukultur.

– Hvis ikke en klarer å snu dette, vil det bli en veldig bekymringsfull situasjon for helseforetakene. Her må en gripe aktivt inn politisk dersom man skal få en endring.

– Skal forholde seg til statlige retningslinjer

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at det er opp til direktøren å vurdere hvilken ledergruppe som er hensiktsmessig.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

NRK forsøkte i går å få et intervju med helseminister Bent Høie (H) uten å lykkes.

Høie svarer ikke på om det er aktuelt å be de regionale foretakene om en gjennomgang og vurdering av toppledelsen, slik lederen i helsekomiteen ber om, men skriver følgende i en e-post til NRK:

– Lønnsnivået er styrets ansvar, og de skal forholde seg til de retningslinjer som staten har gitt. Det gjorde jeg klart ovenfor styrene allerede i 2015. Ut over det har jeg ingen kommentar.

Videre presiserer Høie at «Det er direktørens ansvar å vurdere hvilken ledergruppe som er hensiktsmessig. Direktøren rapporterer til styret.»

Helse Nord-direktør Lars Vorland økte lønna si til godt over to millioner kroner etter et styremøte tidligere i år, noe som skapte reaksjoner. Her kan du se øvrige lederlønninger i helseforetakene.

Dette tjener helsedirektørene

Helse Nord (fra årsrapport 2016)

Lønn, pensjon og andre godtgjørelser 2016

Adm.dir. Lars Vorland

2,264 millioner kroner

Kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik (hever lønn i Helse Nord, men jobber for Nordlandssykehuset)

1,510

Kvalitets- og forskningsdirektør Siv Høymork

1,554

Fagdirektør Geir Tollåli

1,799

Direktør, Kristian Iversen Fanghol

1,400

Eierdirektør Hilde Rolandsen

1,952

Direktør Finn Henry Hansen

1,632 (inkl.opptjent. utd.perm som ikke er tatt ut)

Stabsdirektør Karin Paulke

1,528

Helse Midt (fra årsrapport 2016)

Administrerende direktør Stig A. Slørdahl

2,305

Samhandlingsdirektør Daniel Martin Haga

1,558

Økonomidirektør Anne-Marie Barane

1,157

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås

1,486

Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød

1,389

Fagdirektør Henrik A. Sandbu

1,542

HR-direktør Anne Katarina Cartfjord

1,566

Direktør for eierstyring (konst) Jan Erik Thoresen

1723

Helse Vest (fra årsrapport 2016)

Administrerende direktør Herlof Nilssen

2,966

Fagdirektør Baard-Christian Scheem

1,835

Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Brit Christiansen

1,959

Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen

1,754

Eigardirektør Ivar Eriksen

1,659

Kommunikasjonsdirektør Bente Aae

1,642

Helse Sør-Øst (fra årsrapport 2016)

Administrerende direktør Cathrine M Lofthus

2,743

Viseadministrerende direktør Steinar Martinsen

2,105

Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, medisin og helsefag

2,074

Konserndirektør Atle Brynestad

2,113

Direktør for styre- og eieroppfølging Tore Robertsen

1,719

Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

1,598

Direktør, forskning, innovasjon og utdanning Per Morten Sandset

(innleid fra Universitetet i Oslo)

HR-direktør Svein Tore Valsø (konst)

1,119