Stortingskomité stenger dørene for kommune og fylke i budsjetthøring: – Veldig spesielt

Kommunal- og forvaltningskomiteen ønsker ikke lenger å åpne dørene for representanter fra fylke og kommune i høring om forslag til statsbudsjett. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll reagerer kraftig på at de stenges ute av høringen.

Norvoll

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll stiller seg kritisk til at kommuner og fylker ikke får møte i høringsmøtet om statsbudsjettet i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Fra i år er det ikke lenger åpent for fylker, kommuner og sammenslutninger av disse kan møte på høringen om statsbudsjettet 2018. Det får fylkesrådsleder Tomas Norvoll til å reagere.

– Jeg forstår at komiteen må begrense hvem de tar inn på høring. Vi har alltid imøtekommet dette ved å slå oss sammen i de tre nordnorske fylkene, men nå velger de altså å ikke få møte oss, det er oppsiktsvekkende.

Kommunal- og forvaltningskomiteen sier at fylkene og kommunene har mulighet til å gi skriftlige innspill til høringen, men det er ikke godt nok, mener Norvoll.

– Det er faktisk noe med å møte folk ansikt til ansikt, å lytte til innspillene som kommer og få med seg virkelighetsbeskrivelsen vi har. Det er veldig spesielt at man i år velger å si at dette ikke er noe de ønsker å få muntlige innspill på.

– Handler i stor grad om kommune og fylke

Norvoll forklarer at forslaget til statsbudsjett i store trekk dreier seg om kommunal- og fylkesøkonomi og stiller derfor spørsmålstegn ved at de ikke får møte opp med egne representanter.

– Jeg går ut fra at det er flere enn meg som reagerer på at man ikke får fremføre sitt budskap for komiteen og at dette skjer et år hvor man har levert et budsjett som slår dårlig ut for fylkeskommunene. At vi for første gang får avslag i å møte i kommunalkomiteen på Stortinget, det opplever jeg som veldig spesielt.

Kristin Ørmen Johnsen

Fraksjonsleder Kristin Ørmen Johnsen mener det ville vært urettferdig å åpne for at kommuner og fylker får delta i høringen.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

– Urettferdig å åpne for alle

Fraksjonsleder Kristin Ørmen Johnsen mener på sin side at det er vanligst at landsdekkende, gjerne organisasjoner og virksomheter som møter på høringer. Hun er ikke enig i at budsjettet slår dårlig ut

– Å åpne for enkeltkommuner og fylker gjør det jo egentlig ganske urettferdig for dem som ikke har anledning til å møte. Likevel har alle mulighet til å gi et skriftlig høringsinnspill.

– Men tidligere har det jo vært åpnet for at de har kunnet møte opp?

– Jo, men det har også vært åpnet for at ulike typer nettverk har kommet. Hvis vi har skullet åpne for alle fylkene og kommunene ville det blitt relativt uhåndterlig.

Hun mener det er mer rimelig at kommuner og fylker går gjennom sine overgripende organisasjoner som møter på høringen, blant annet KS.

Selv om komiteen legger begrensninger på hvem som får møte til høringen, mener hun ikke kommunene og fylkene har noe å frykte.

– Man får veldig fint frem det man er opptatt av også i skriftlige innspill.