Hopp til innhold

Tonje (16) ble utnyttet av to menn – Stortinget vil vente med å endre loven

To menn gikk fri etter å ha utnyttet en 16 år gammel jente seksuelt. Nå vil Stortinget endre loven, men ikke med en gang.

Tonje ut mot havet

Tonje ble utnyttet av to voksne menn. Nå kan loven bli endret.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Jeg syns det tar litt lang tid. Dette er noe man ønsker skal bli endret på så raskt som mulig.

Det sier «Tonje».

I november fortalte NRK saken om den 16 år gamle jenta som ble utnyttet av to menn, mens hun var sterkt påvirket av alkohol.

Lagmannsretten slo fast at det var tilfelle.

Likevel kunne ingen av mennene dømmes.

Grunnen?

Forskjellen på livssituasjon og situasjon.

Les også: Tonje (16) ble utnyttet av to voksne menn. Nå kan historien hennes endre loven

"Tonje" ut mot havet
"Tonje" ut mot havet

Mente loven måtte endres

Flere mente at loven måtte endres så raskt som mulig.

SV var raskt ute med å komme med et forslag i Stortinget. De ville be regjeringen foreslå å endre loven.

Denne uka konkluderte stortingspolitikerne med at noe må gjøres.

Men det er ikke gjort i en håndvending.

NRK forklarer

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Hva omfatter loven?

Straffeloven har et eget kapittel om seksuallovbrudd.

Kapittelet handler om alt fra grove voldtekter, til å avtale møter for å begå seksuelle overgrep, til å for eksempel ha seksualiserte bilder av barn på mobiltelefonen din. 

Men det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan du skal tolke loven.

Når er det voldtekt?

Loven sier at voldtekt er å skaffe seg seksuell omgang ved bruk av vold eller trusler. Det er også voldtekt hvis den andre personen er bevisstløs, sover eller av andre grunner ikke kan stoppe deg. 

I tillegg fines det mange paragrafer som sier noe om situasjoner der det er straffbart å få noen til å utføre seksuelle handlinger på deg, på seg selv, eller på andre. 

Makt og utnyttelse

Det kan for eksempel være hvis sjefen din eller noen du stoler på, som en trener eller en lærer, får deg til å gjøre seksuelle handlinger. 

Det kan være dersom noen er psykisk utviklingshemmede, og ikke forstår hva som skjer. Og det kan være dersom noen er i en sårbar livssituasjon, og derfor ikke klarer å ta riktige valg. 

Men hva om du er for full eller beruset til å skjønne hva som skjer? Kan love hjelpe deg da?

Forskjell på situasjon og livssituasjon

Ifølge dommen i Tonjes sak, så kan ingen dømmes for å ha utnyttet en full person. Heller ikke om personen er under 18 år. Tonje var ikke bevisstløs, så det gikk ikke inn under kriteriene for voldtekt. 

Det var ingen som truet henne eller var voldelige heller. Hun var heller ikke i en sårbar livssituasjon.

Tonje var bare en 16-åring som var skikkelig full. Det gjorde henne sårbar i situasjonen, men ikke i livssituasjonen, ifølge retten. 

Men hadde det vært annerledes dersom hun var under 16 år?

– Aldergruppen 16 til 18 år mangler beskyttelse

Hadde Tonje vært under 16 år, ville hun vært beskyttet av de paragrafene i loven som sier at det ikke er lov å utføre seksuelle handlinger med så unge personer. Uansett om de er fulle eller ikke.

Men når du er over 16 år er du over den seksuelle lavalder. Da er det ikke ulovlig å ha frivillig sex med deg.

Ifølge advokat Lina Therese Remlo fører det til at personer over 16 år ikke har det samme vernet:

– Denne gruppen har en dårlig rettsikkerhet når det kommer til utnyttelse av rus. De som er veldig fulle, men ikke helt satt ut av spill, har per i dag ingen beskyttelse mot seksuell utnyttelse, gjennom loven.

For flertallet på Stortinget mener at man ikke kan fjerne fire bokstaver i loven, uten å gjøre en grundig gjennomgang av hele lovverket. Heller ikke justisministeren mente dette kunne gjøres så raskt som SV ønsker.

I mars 2021 startet et utvalg en gjennomgang av hele kapitlet om seksuallovbrudd. De skal også se på denne bestemmelsen. Etter planen skal utvalget legge frem sine vurderinger i desember 2022. Det betyr at det kan ta år før loven endres.

Mener det kunne gått raskere

– Vi hadde en gyllen mulighet til å tette et hull i lovverket.

Det sier Andreas Unneland. Han er justispolitisk talsperson SV, og en av dem som sto bak forslaget.

SV-politikeren er skuffet over at de ikke fikk flertall for en raskere endring av loven.

Dette er ikke vanskelig juss, og derfor var vårt forslag at regjeringen kunne levere et lovendringsforslag til Stortinget mye raskere enn det som det legges opp til nå, der det i verste fall kan ta flere år, sier Unneland.

Kun Venstre støttet SVs forslag.

Jeg føler at vi svikter unge jenter og gutter som blir utsatt for seksuelle overgrep ved ikke å tette dette lovhullet nå, sa Sofie Høgestøl (V) under behandlingen på Stortinget, og fortsatte:

– Lovgiver står med ballen ved føttene foran åpent mål og trenger bare å trille den inn. Allikevel skyter vi utenfor i dag.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland mener at både SV og Venstre er for høye og mørke i denne saken og at de selv kunne levert et konkret lovforslag i stedet for å be regjeringen gjøre det.

– Jeg har vært tydelig fra dag en om at Høyre vil endre dette. Men straffelovsbestemmelser bør endres med et skikkelig forarbeid slik at de som kommer etter oss ser hva som var tenkt da den lovgivende makten gjorde sine bestemmelser, sier han.

Les også: Tonje (16) ble utnyttet av to menn som gikk fri – derfor kom aldri saken for Høyesterett

Tonje inntil veggen 1
Tonje inntil veggen 1

Forstår ikke logikken

Bistandsadvokaten til Tonje, Lina Therese Remlo, ble ikke overrasket over at et flertall av politikerne konkluderte som de gjorde.

– Det var forventet at justiskomiteens innstilling fikk flest stemmer. Samtidig klarer jeg ikke å forstå logikken i det at de som er ungdommer i dag må vente på å få en beskyttelse som lovgiver har forsøkt å gi dem, men hvor de har feilet i første forsøk.

Hun mener at forarbeidene som politikerne ønsker seg, allerede ble gjort da dagens lovtekst ble innført.

– Her er vurderingen gjort grundig nok til å la bestemmelsen virke som den er tenkt fram til man får revisjonen. Man kunne på trygg grunn ha gjort endringen allerede nå.

Lina Therese Remlo

Advokat Lina Therese Remlo mener politikerne allerede nå kunne ha endret lovteksten uten problemer.

Foto: Petter Strøm / NRK

Tonje selv syns det er fint at politikerne tar tak i saken, og at det ser ut til at noe kommer til å bli gjort.

– Jeg ble veldig glad for å høre at de ønsker å endre loven.

– Hvis loven endres, hva har det å si?

– Det kan hende at noen andre vil få et mye bedre utfall enn hva jeg fikk. Og jeg tror det er flere som tør å gå til sak, og at andre ser at det kan hjelpe.

Når og hvordan blir sex til overgrep? Gisle møter mennesker som har fått grensene sine tråkket over - og de som har tråkket over dem.

Når og hvordan blir sex til overgrep? Gisle møter mennesker som har fått grensene sine tråkket over – og de som har tråkket over dem.