NRK Meny
Normal

Stortinget åpner for flere privatskoler: – Dette truer den offentlige skolen

I dag vedtar Stortinget en lov som åpner opp for flere privatskoler i landet. Men loven har en bakside, og det er at den kan føre til skolenedleggelser. I Sørfold frykter de at den nye friskoleloven skal føre til skolenedleggelser i kommunen.

Ordføreren i Sørfold, Lars Kristian Evjenth, er redd for at friskoleloven vil true de offentlige skolene.

Ordføreren i Sørfold, Lars Kristian Evjenth, frykter flere private skoler vil føre til større forskjeller og mindre ressurser til den offentlige skolen.

Ordføreren i Sørfold mener den nye friskoleloven, som er vedtatt på Stortinget i dag, vil føre til skolenedleggelser i kommunen.

– Hvis man tar ressurser fra den offentlige skolen blir det færre ressurser til de som er igjen i de offentlige skolene, sier Lars Kristian Evjenth.

Skaper forskjeller

Ordføreren mener forskjellene vil bli større hvis flere privatskoler blir godkjent og åpnet.

– Vi har troen på at en god offentlig skole, da vi mener elevene har godt av å være i en fellesskapsskole, sier Evjenth.

Sørfold ligger nært Fauske, som kan være et passende sted for private skoler. Problemet for Sørfold kommune er at private skoler, kan få elevtallet i kommunen til å svinge. Ordføreren frykter at flere privatskoler vil åpne for at dyktige elever heller vil velge en privat grunnskole.

– Hvis noen elever drar ut av vår grunnskole, får vi færre ressurser til de elevene som er igjen i den offentlige skolen, sier han.

Røssvik skole

Ifølge ordføreren i Sørfold er det ikke bare denne skolen, Røsvik skole, som kan møte en utrygg fremtid. Han mener problemet vil være en gjenkjennbar situasjon for de fleste kommuner.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

– Ikke et problem

Kent Gudmundsen

Stortingsrepresentant, Kent Gudmundsen fra Høyre, mener ikke privatskoler fører til større forskjeller, men heller styrker den offentlige fellesskolen.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Stortingsrepresentant, Kent Gudmundsen, fra Høyre mener hovedfokuset til regjeringen ligger i den offentlige fellesskapsskolen. Derfor mener han ikke at endringene i loven vil være et problem for kommunene.

– Kommunens innflytelse veier tyngst når utdanningsdirektoratet skal behandle søknadene om private skoler som ønsker å starte opp, sier Gudmundsen.

Lovendringen gjør det enklere å opprette profilskoler og yrkesfagskoler, men kommersielle motiver er fortsatt ikke tillatt.

– Det er spennende når man åpner for de gode kreftene som finnes der ute, mener stortingsrepresentanten.

For Gudmundsen er det viktig å huske på årsaken til at man skal opprette ulike skoler.

– De som starter private yrkesfagskoler gjør det ikke for å tjene penger, men ønsker å skape en bedre skolehverdag for ungdommer. Disse kreftene og ildsjelene bør slippe til, sier han.

Vil utfordre skolene

Med friskoleloven ønsker politikerne å skape konkurranse, slik at ulike læremetoder vil få større mangfold i samfunnet.

– Ved å opprette ulike skoler får vi utfordret pedagogiske strategier, og vi får utfordret måten vi driver skole på og lage et mangfold, sier Gudmundsen.

Videre forteller han at det er viktig at elevene får ta egne valg, og for at det skal være mulig mener stortingspolitikeren at politikken må legge til rette for dette.

– Vi er for at elever skal velge skole selv. For de fleste er det best å gå på den skolen de ønsker å gå på.