NRK Meny
Normal

Stort engasjement rundt Hamsun

Ti talere og utvidet taletid ble vedtatt i fylkestinget da fremskrittspartiet leverte sin interpellasjon om Hamsunsenteret.

Dagfinn Olsen, Frp

Dagfinn Olsen i Frp vil ha svar på to spørsmål.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Mange har mye på hjertet når det gjelder fylkeskommunens engasjement i Hamsunsenteret. Da saken var til behandling i dag, måtte taletiden utvides. Fremskrittspartiets Dagfinn Olsen leverte en interpellasjon hvor de ber om å få svar på to problemstillinger rundt Hamsunsenteret.

En interpellasjon er et slags grunngitt spørsmål som fylkesråden må svare på i møtet, selv om saken ikke ligger i sakslista ved møtets begynnelse.

To spørsmål

I utgangspunktet reagerer Frp på at fylkesrådslederen ikke klart å gi fylkestinget en oversikt over prosjektet og at kostnadene gradvis har økt. Selvom bygget som i dag står på Hamarøy er et annet enn det som ble diskutert i 2005, har Frp vært med på økte bevilgninger helt opp til 80 millioner kroner - men så har det stadig kommet fordyringer, og dermed mener Frp og Høyre at overskridelsen nå er betyr. Det andre spørsmålet handler om at bygget er blitt større en planlagt. Olsen mener at en arealutvidelse på 582 kvadratmeter burde vært synliggjort overfor fylkestinget.

Ny behandling neste høst

Fylkesrådsleder Odd Eriksen svarte at oversikten i framdriften og antall saker som har vært behandlet i fylkestinget har vært mange og at fylkesrådet har bestrebet seg på å holde fylkestinget best mulig oppdatert. I perioden 2005-2008 har saken om økonomisk utvidelse av rammen vært til behandling fem ganger.

Fylkestingets møte i Lofoten oktober 2009

Fyelkstingets møte i Lofoten behandler Hamsuinsenteret, og det er lovt at saken skal opp i sin fulle bredde når bygget er endelig overtatt.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Anbudsrunden viste at Hamsunsenteret ville koste ca 134 millioner kroner. Det ble forutsatt at det var mulig å foreta kostnadsreduksjoner på bygg og utstilling for til sammen 14 millioner kroner og en ny kostnadsramme på 120 millioner kroner. Denne ble vedtatt i sak 51/2008, sa Odd Eriksen.

Eriksen sa også at fylkesrådet vil foreta en gjennomgang av prosessen knyttet til Hamsunsenteret etter at byggeprosjektet er ferdigstilt. Det vil si når bygget og utstillingen er overlevert byggherren. Fylkesrådet vil legge det fram for fylkestingetinget egen sak neste høst.

Foreløpig uavklart

Frp og Høyre har varslet pressekonferanse om Hamsunsenteret klokka 1330 i dag. I går fikk de flertall i kontrollkomiteen for en granskning av prosessen, men mindretallet har varlset at kontrollkomiteens vedtak må granskes fordi de mener det er i strid med kommuneloven.

Dagfinn Olsens interpellasjon var slik:
– Fylkeskommunens andel (i Hamsunsenteret, red. anm) har økt og økt, mens de andre samarbeidspartnere har uendret deltakelse i prosjektet. Det er bare Nordland fylkeskommune som har økt innskuddet i prosjektet til tross for at det er blitt endret underveis.

Se fylkestinget direkte i nett-tv!

I siste møte i kontrollkomiteen var fylkesrådslederen og noen fra administrasjonen til stede for å redegjøre/svare på spørsmål.

– Jeg var tilhører i møtet og var særdeles overasket over noen av svarene som ble gitt. Det kan ikke være noen tvil om at dette prosjektet har manglet styring.
Fylkesrådslederen ble spurt om de stadige overskridelsene og jeg ble meget overasket over et av svarene.
Sitat.
Det er beklagelig at det ikke har vært mulig for fylkestingets medlemmer å få oversikt over prosjektet.

Spørsmål 1.
Mener fylkesrådslederen at det er forsvarlig å legge fram saker for fylkestinget om økede bevilgninger, når han samtidig mener at fylkestingets medlemmer ikke har mulighet til å få oversikt over prosjektet?

På spørsmål angående utvidelse av bygget 582 m2, og om dette var synliggjort ovenfor fylkestingets medlemmer svarte eiendomsavdelingen.
Sitat.
Eiendomsavdelingen og fylkeskommunen er ikke sikker på hvor stort sentret skulle være i utgangspunktet.

Spørsmål 2.
Mener fylkesrådslederen at avdelingen har hatt god nok styring med prosjektet, når de ikke har vært sikker på en viktig ting som hvor stort bygget skulle være?»