Stort engasjement for å berge populær turisttrapp: – En skikkelig nøtt

Privatisering og inngangspenger er blant forslagene som har kommet inn for å bevare den 101 år gamle tretrappa i Glomfjord. Men det er ikke «bare-bare» mener Statkraft.

Fykantrappa i Meløy kommune

Den spektakulære trappa ble bygd i 1919 av arbeidere kalt «rallare» for å sikre kraft til industristedet Glomfjord. Trappa har i dag 1132 trinn.

Foto: Ida Kathrine Knudtzon Eriksen / turjenter.no

– Det er en skikkelig nøtt, sier kraftverksjef Fred-Inge Kristensen i Statkraft.

Forrige uke kom nyheten om at Fykantrappa i Meløy trolig blir stengt for fri ferdsel for all framtid.

Den gamle industritrappa har blitt Instagram-hit og var i fjor sommer det mest populære søkeordet på Visit Norways søkemotor for Nord-Norge.

Men i år er det sperringer og fareskilt som møter de besøkende.

En fersk tilstandsrapport viser at trappa er i svært dårlig stand. I tillegg er det fare for at steinblokker kan rase ut.

Nå har politikere, privatpersoner og næringsdrivende engasjert seg for å berge trappa fra å bli stengt for offentligheten.

– Vi har mellom 70 og 80 forslag om trappa som vi skal ta stilling til når den endelige tilstandsrapporten er klar, sier Kristensen.

Vil ha betalingsordning

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal i Arbeiderpartiet er blant dem som har engasjert seg.

Hun tror en løsning der turister betaler for å gå opp trappa, kan være med å finansiere driften av trappa.

– Folk flest vil være villig for å betale litt for å ha et sånt tilbud tilgjengelig.

Stortingspolitikeren mener også staten bør bidra til å holde Fykantrappa ved like.

– Det er lite midler til å legge til rette for naturbasert reiseliv. Det er viktig at vi finner løsninger til hvordan vi skal tilrettelegge godt, sier hun.

Andre forslag som har kommet inn er at trappa overtas av private eller kommunen.

Fungerende ordfører i Meløy, Mette Bjørnvik (H), sier det ikke er kommunen som selv har initiert forslaget om å overta trappa.

– Vi vil ikke ta stilling til noe før vi kjenner den endelige statusrapporten.

Hun registrerer at det er mange som har engasjert seg i trappa.

– Jeg ser det er mange som er «forbalt» over at trappa ikke åpner. Men den foreløpige tilstandsrapporten var jo ganske nedslående.

Vanskelig

Men Kristensen i Statkraft sier at penger ikke vil løse problemet med trappa.

– Nei, dette handler ikke om penger. Den store utfordringen er at trappa er bevaringsverdig. Samtidig er den utformet på en slik måte at den ikke ville blitt godkjent i dag. Den handler blant annet om rekkverk og fallhøyde hvis man skulle falt utenfor.

Det vil derfor ikke være nok å bare sikre fjellet og restaurere trappa.

– Det vil fortsatt være farlig å gå der, så lenge den skal ha den utformingen som den har i dag.

Han beskriver allmennhetens ønske om å bruke trappa og hensynet til sikkerhet som «en skikkelig krasj».

– Så dette må vi tenke nøye over.

Han sier en avgjørelse vil bli tatt når den endelig tilstandsrapporten er klar i september.

Har du prøvd deg på denne trappa i finværet? 🤩🧗 Hør rapporten fra toppen av Fykantrappa og Rallarbrakka: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/DKNO02014119/26-07-2019#t=1h32m13.92s

Posted by NRK Nordland on Thursday, August 29, 2019

Ikke vurdert som verneverdig

Det er Statkraft som selv har vurdert trappa til å være bevaringsverdig og har det nedfelt i sin landsverneplan.

Det innebærer ikke et formelt vern.

– Statkraft ønsker selv å bevare trappa som et kulturminne som forteller en viktig del av sin egen historie. Dette betyr at det er Statkraft selv som har ansvaret for at trappa blir bevart, skriver fungerende riksantikvar Leidulf Mydland i en e-post.

Deler av Glomfjord kraftverk er under fredning, men Fykantrappa har ikke vært vurdert for fredning.

Formålet med fredningen er å bevare Glomfjord kraftverk som et industrikraftverk fra 1920 med et helhetlig kulturmiljø av nasjonal vannkrafthistorisk verdi, heter det i begrunnelsen fra Riksantikvaren.