Glasset kan avgjøre hvor mye du drikker

Et større glass kan få deg til å drikke mer, selv om mengden i glasset er den samme hver gang, ifølge ny forskning.

Rødvin skjenkes i vinglass

I studien så forskerne på vin spesielt, men det er ikke usannsynlig at dette gjelder andre typer alkoholholdig drikke også.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Professor Marcus Munafò ved universitetet i Bristo

Professor Marcus Munafò ved universitetet i Bristol mener studien kan kaste lys over hvordan folk gjør bevisste og ubevisste valg om eget alkoholforbruk.

Foto: Privat

Har størrelsen på glasset noen betydning for hvor mye vi drikker i baren?

Det var spørsmålet en gruppe engelske forskere stilte seg. Resultatet ble nylig publisert i journalen BMC Public Health.

– Vi trenger kunnskap om hvilke faktorer som påvirker alkoholkonsumet, noe som er viktig for at politikerne skal kunne ta gode beslutninger. Denne studien viser for eksempel at man ved å stille krav til hvilke type glass utestedene bruker kan bidra til å redusere forbruket, sier professor Marcus Munafò ved universitetet i Bristol i en kommentar til NRK.

Drakk mer

Studien ble gjennomført på serveringsstedet The Pint Shop i Cambridge fra midten av mars til begynnelsen av juli i fjor. Etablissementet selger både mat og drikke, og har restaurant med separat bar:

  • Over en tre måneder lang periode ble størrelsen på vinglassene endret hver 14. dag. Glassene vekslet mellom standard 300 ml størrelse, en større variant på 370 ml og en mindre variant på 250 ml.
  • Forskerne fant at vinsalget økte de dagene hvor det største glasset ble brukt. Størst forandring så man i baren, hvor salget økte med 14,4 prosent, mens salget i restauranten økte med 8,2 prosent.

Forskerne fant også at folk drakk mer når det største glasset ble brukt, selv uten at vinmengden ble økt. Samtidig var det knapt noen forskjell på salgstallene når det minste glasset ble brukt, sammenlignet med standardstørrelsen.

– Vi vet det ikke sikkert hva som er årsaken, men det kan handle om en perseptuell effekt. Samme mengde kan se mindre ut i et stort glass sammenlignet med et lite glass. Folk bedømmer kanskje drikkingen sin på basis av hvor mye de tror de har igjen, sier Munafò.

Folk kan bli lurt av størrelsen

Professoren sier at studien er motivert av annen forskning som har vist at porsjonsstørrelse og størrelse på tallerkener kan påvirke folks matinntak.

– I studien har vi fokusert på vin, men det er godt mulig at dette vil gjelde andre typer alkoholholdig drikke også, men ytterligere forskning må til for å få bekreftet dette.

Selv om økningen ved første øyekast kan virke beskjeden, vil selv en liten gjennomsnittlig økning i konsum ha innvirkning hos utesteder som selger mye, legger han til.

Spennende forskning

Daglig leder Kari Randen i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL mener dette er spennende forskning som viser at det ofte ikke skal så store forandringer til før det får konsekvenser for drikkingen vår.

Kari Randen

Om størrelsen på vinglass kan påvirke oss til å drikke mer, kan denne type forskning gjøre oss mer klar over hvordan hjernen kan lure oss, mener Kari Randen i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Mens våre besteforeldre drakk vin av små glass og spiste middag av små tallerkener, så har både størrelsen på vinglass og servise økt i størrelse. Det kan få konsekvenser for forbruket, sier Randen til NRK.

Hun mener det har blitt vanskeligere å holde oversikt. Mange vet ikke helt hvor mye en enhet alkohol er og mengden vin du får når du bestiller et glass vin på restaurant eller pub, varierer også.

– Om du ønsker å ha et bevisst forhold til hvor mye man drikker, er det lurt å huske på at et glass vin kan inneholde mer enn det du tror, sier Randen.

Det er flott om denne type forskning øker bevisstheten rundt dette på utesteder, der overskjenking ofte er et problem.

Kari Randen / AV-OG-TIL