Storoffensiv mot fiskejuks

Fiskeridirektoratet setter i gang en storoffensiv mot storstilt juks og ukultur i fiskerinæringen.

Torskefiske

Flere fiskere i Nord-Norge som fortalte i fjor om de ulovlige forholdene og et angivelig fiskejuks satt i system.

Foto: Colourbox.com

Seksjonssjef Thord Monsen varsler økt fokus på næringen utover vinteren. Bakgrunnen er rykter om ulovlig landing av fisk, og juks med seddelføring forrige vinter.

– Det oppsto en del problemer etter vinterfisket på torsk i inneværende sesong. Vi fikk flere tips – og det gikk mange rykter – om ulovligheter i forbindelse med landing av torsk.

– Juks satt i system

Tipsene gikk ut på juks med kvitteringer og fiskemottak som betaler for mindre fisk enn fiskerne leverer. Flere fiskere i Nord-Norge fortalte om ulovlige forhold og et angivelig juks satt i system.

Enkelte har til og med fortalt at de så seg nødt til å gi opp lofotfiske som en konsekvens av jukset. På bakgrunn av tipsene og ryktene innkalte fiskeridirektøren inn til et møte.

– Her ble vi enig om å nedsette et utvalg som skulle se på tiltak som kunne forbedre denne situasjonen neste års sesong, sier Monsen til NRK.no.

Allerede kommende tirsdag inviterer Fiskeridirektoratet næringsaktører til dialogmøte i Tromsø.

– Arbeidsgruppen har kommet med en liste med tiltak som vi bør følge ekstra nøye med på. Vi vil prioritere tilstedeværelse på kai for å gjennomføre kontroller når fisken landes.

I tillegg til det har Fiskeridirektoratet sendt ut brev til næringen, alle kjøpere og produsenter av fisk.

– Her peker vi på en del bestemmelser i det gjeldende regelverket som vil være viktig for å kunne gjennomføre en god kontroll, sier Monsen.

Fikk forsterkninger

Selv om direktoratet ikke kan kontrollere all fisk som blir levert ved fiskemottakene i Nord-Norge, så gjør de så godt de kan.

Direktoratet i Nordland har i år fått hjelp fra andre kontorer lenger sør, de samarbeider med Norges Råfisklag, med Kystvakta og har tatt i bruk flere båter for å styrke kontrollene.