Stormen får statens byggeskikkpris

Statens byggeskikkpris ble i år tildelt Stormen i Bodø og Torshovdalen i Oslo.

Stormen bibliotek i Bodø

Statens byggeskikkpris ble i år tildelt Stormen i Bodø og Torshovdalen i Oslo. De to byggene er et kulturhus og et boligprosjekt.

Foto: Susanne Lysvold / NRK

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Per-Willy Amundsen delte ut prisen til Bodø kommune, DRDH Architects og Dark Arkitekter AS for Stormen, og Backe Prosjekt, Mallin Eiendom, Lund Hagem Arkitekter og Blå Landskapsarkitekter AS for Torshovdalen.

– Det er ikke ofte boligprosjekter vinner priser. Dette ser vi på som en anerkjennelse av et stort boligprosjekt i privat regi, sier Svein Lund i Lund Hagem Arkitekter til NRK.

– Hva kan du fortelle om prosjektet?

– Dette er et prosjekt som ligger øverst i Torshovdalen med en rygg mot Ringveien. Dette er en tomt som ligger flott til i en park med utsikt over hele byen. Ved å gi prosjektet en pris, prøver juryen kanskje i si noe om at dette er et forbildeprosjekt, sier Lund.

Statens byggeskikkpris Torshovdalen - Lund Hagem arkitekter

Fra Torshovdalen.

Foto: Svein Lund

– Stort

Ole Henrik Hjartøy, ordføer i Bodø

Ordføreren i Bodø er svært fornøyd med prisen.

Foto: NRK

Bodø-ordfører Ole Henrik Hjartøy mener det er stort å vinne denne prisen.

– Dette er utrolig god reklame for byen. Stormen betyr mye for oss, og man kan nesten snakke om en tidsregning før og etter Stormen. Vi er alle sammen stolte av byen vår, og da vi fikk denne prisen i tillegg, ble det bare krona på verket.

Han har et møte i Oslo i morgen, men hadde en magefølelse på at det var lurt å dra nedover en dag tidligere.

– Det stemte bra, sier Hjartøy.

Fra juryens begrunnelse:

Biblioteket og konserthuset Stormen er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk på høyt internasjonalt nivå. De to bygningene følger opp eksisterende gatestruktur og spiller sammen med øvrig bebyggelse og landskap på en måte som beriker hele sentrum av Bodø. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk.

Torshovdalen er et boligprosjekt som overbeviser med sine boligkvaliteter. Boligprosjektet kan skilte med god kombinasjon av utsikt, gode solforhold, nærhet til park, et godt byplangrep, arkitektur av høy klasse og stor variasjon av boligstørrelser som gjør det attraktivt for mennesker i ulike livsfaser å skaffe seg bolig her. Arkitekt og byggherre har sammen satset på kvalitet og skapt et inspirerende forbilde for god byggeskikk.

Satte juryen på prøve

Årets nominerte til Statens byggeskikkpris har virkelig satt juryen på prøve. De seks prosjektene som gikk videre til nominasjonsrunden holdt svært høyt nivå. Juryleder Anne Enger understreker at årets seks nominerte prosjekter er gode forbilder, hver på sin måte.

Statens Byggeskikkpris er en hederspris for bygninger med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Alle ovennevnte kriterier må være imøtekommet i prosjekter som vurderes for prisen.

Det ble i år sendt inn 76 forslag til bygg. Hedrende omtale gikk til Høgskolen i Bergen. Etter prisutdelingen åpnet statssekretær Amundsen årets digitale bildeutstilling på www.statensbyggeskikkpris.no.

Hører med til sjeldenhetene

At det kåres to vinnere av Statens byggeskikkpris, hører med til sjeldenhetene. Sist gang det skjedde var i 2004. Da gikk prisen til Skippergata 12 og Lysaker Brygge, begge i Oslo. Det er også åtte år siden et boligprosjekt vant prisen. Det var i 2007 da prisen gikk til Pilestredet park i Oslo.

Juryen

Juryen for Statens Byggeskikkpris oppnevnes for fire år og består i perioden 2013–2016 av leder Anne Enger, Moss, fylkesmann i Østfold og medlemmene Ellen Haug, Oslo, prosjektsjef i Rom Eiendom AS Olav Kristoffersen, Trondheim, sivilarkitekt og medeier i arkitektkontoret Brendeland og Kristoffersen Geir Svenningsson, Bergen, sivilarkitekt og senior prosjektleder i Vestlandske Boligbyggelag Anita Veiseth, Alta, senior landskapsarkitekt i Verte landskap.