Storkontroll

Politi melder om storkontroll i Evenes i dag. Sammen med Tollvesenet og Statens vegvesen ble 469 kontrollert ved Natokaia i Bogen. 6 fikk gebyr for manglende dokumenter og 16 fikk forenklet forelegg for fart. I tillegg mistet en lappen for å ha kjørt i 116 km/t i en 80-sone. Vegvesenet melder om 1 anmerkning, 3 gebyrer og 2 avskiltninger. I tillegg utstedte tollerne 4 forenklede forelegg for smugling samt 1 kontrollrapport.