Store protester mot oppdrettsanlegg

Seks tusen protester endrer ikke Narvik AP sitt syn på oppdrettsanlegg i Ofoten. De går inn for oppdrett, men de tar saken opp på nytt i bystyret i dag.

Oppdrettsanlegg (Illustrasjonsbilde)

ØNSKER IKKE: Det er stor motstand i Narvik mot etablering av oppdrettsanlegg i indre del av Ofotfjorden.

Foto: Illustrasjonsfoto: Roar Greipsland / Scanpix

Narvik bystyret vedtok i juni, med ordfører Karen Kuvaas sin dobbelstemme, at det kunne etableres oppdrettsanlegg i indre del av Ofotfjorden.

Mer enn seks tusen personer i Narvik har senere skrevet under på protest mot etableringen, men det har ikke endret Narvik APs syn på saken.

– Vi kommer til å stemme for oppdrett, men vi er villig til å ta en ny avstemming, sier gruppeleder i Narvik Arbeiderparti, Konrad Borch.

AP og Høyre stemte for

I 2009 leverte firmaet Mainstream Norway AS en søknad om å få etablere oppdrettsanlegg i indre del av Ofotfjorden. Etter tradisjonell saksbehandling og høringsrunder i kommunen kom saken opp i Narvik bystyret.

Arbeiderpartiet og Høyre stemte for oppdrettsanlegg, og med ordførers dobbelstemme fikk de flertall for saken.

– Håper bystyret snur

Men folk i Narvik likte ikke politikernes knappest mulige ja, til oppdrettsanlegget. og mer enn 6.000 protesterte med sin underskrift mot politikernes vedtak.

– Vi håper jo at bystyret snur og at det blir nei til oppdrett, som folket krever, sier opposisjonsleder i Narvik bystyre Trond Millerjord fra Fremskrittpartiet.

I dag behandler Narvik bystyret saken på nytt og fungerende gruppeleder i Narvik arbeiderparti, Konrad Borch, tror det blir nei til oppdrettsanlegg.

– Det er jo hevdet at det er et flertall mot oppdrett, men det gjenstår å se i avstemningen, sier Borch.