Store prisforskjeller fergesamband

Fergereisende reagerer kraftig på prisforskjellen mellom fergesambandene Bognes-Skarberget og Bognes-Lødingen. For 31 personer og to kjøretøy betalte Rolf Steffensen nærmere 2500 kroner fra Lødingen til Bognes mot i underkant av 400 på det andre sambandet. Det er to ulike anbudsruter, derfor blir det slike ulikheter, forklarer Statens vegvesen.