Hopp til innhold

Store havområder i arktis uten nødkommunikasjon – setter opp nye basestasjoner

Nå har statsråden for samfunnssikkerhet besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

Northguider grunnstøtte på Svalbard

I HAVSNØD: Det var ned mot 20 grader, mørkt og sterk vind da tråleren «Northguider»​​​​​​ grunnstøtte nord for Svalbard.

Foto: Sysselmannen på Svalbard

Stadig flere båter og skip ferdes i nordområdene nord for Svalbard. Dette gjør behovet for velfungerende maritim nødkommunikasjon viktigere enn før.

Ikke minst ble dette aktualisert da tråleren «Northguider» grunnstøtte på Svalbard i 20 minusgrader og sterk vind i fjor.

Leder i Telenor Kystradio, Terje Hammer sier de har sett et stadig økende behov for bedre kommunikasjon i nordområdene, i takt med at isen trekker seg nordover.

– Det er svært viktig å få dette på plass. Vi har i dag store områder med hull i

terje_hammer

Leder i Telenor Kystradio, Terje Hammer er fornøyd med å få to nye basestasjoner på plass.

Foto: Telenor Kystradio

dekningen for nødkommunikasjon, sier han.

Med to nye basestasjoner vil de få dekket områdene i nord som i dag har dekningshull for nødkommunikasjon.

– Det har vært tilfeller hvor vi ikke har nådd frem med kommunikasjonen vår, sier han.

Han sier at de taper verdifull tid, hver gang det oppstår en alvorlig situasjon langt nord. Det tar ofte lang tid før de oppfatter at det er en nødssituasjon. Kommunikasjonen går gjerne via flere båter før den når frem.

– Økt aktivitet gir behov for økt beredskap

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde er glad for å melde at de nå iverksetter bygging av to baser som skal gi nødkommunikasjon fra Svalbard og helt opp til polområdene.

– På grunn av klimaendring og økt cruiseturisme får vi økt aktivitet i disse områdene. Det betyr også at vi trenger økt beredskap. Vi har ikke nødkommunikasjon i disse områdene. Her gjør vi det mulig ved å sette opp en stasjon i Hammerfest og en på Svalbard, sier hun.

Prislappen for satsingen er på 6 millioner kroner.

HRS NN

Samfunssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde er glad for å i dag kunne meddele at de bygger to nye basestasjoner for HF-radio i nord. Her sammen med avdelingsdirektør Bent Ove Jamtli i HRS Nord-Norge.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Regjeringen er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap, og i nord spesielt. Vi tar beredskapen på alvor, økt beredskap i nord har vært en av våre hovedsaker, sier hun.

Bent Ove Jamtli, avdelingsdirektør i Hovedredningssentralen Nord-Norge mener også det er

– For oss er det svært viktig. Det vil dekke et gap vi har i radiodekningen. Spesielt viktig er det når vi nå også har fått ansvaret for redningstjeneste helt opp til nordpolen, sier han.

Cruiseskip i nød – verst tenkelige scenario

I dag er det en «korridor» med radiosignaler mellom land og hav opp til og med Svalbard, men her stopper det. Nå håper Telenor Kystradio at det vil være mulig å yte hjelp raskere når uhellet er ute.

radioillustrasjon

HF-dekningen er ikke absolutt, men kartet viser ifølge Telenor Kystradio en konservativ illustrasjon av dekningsområdet til de nye HF-basestasjonene.

Illustrasjon: Telenor Kystradio

– Det har vært en vesentlig økning i trafikken i disse områdene. Ikke minst cruisetrafikken rundt Svalbard har økt veldig, ser han.

Ifølge tall fra Telenor Kystradio har antallet cruisebåter økt fra 33 fartøy i 2010 til 122 fartøy i 2018.

Og det er blant annet den økende cruisevirksomheten som gir rom for bekymring med et ikke-optimalt nødkommunikasjonsnett.

– Det er type «worst case scenario»; hvis det skjer noe med et cruiseskip i nordområdene, og vi ikke har nødkommunikasjonslinjer.

Vil kunne yte raskere hjelp i nødssituasjoner

Med to nye basestasjoner, er Hammer sikker på at sikkerheten til sjøs vil være bedre enn tidligere.

– Nå vi ikke har oppnådd kontakt, har vi tidligere hatt nødt til å sende opp Orion-fly eller Kystvakten. Disse kan fungere som en forlengelse av radiosignal for nødkommunikasjon, sier Hammer.

Men å basere kommunikasjon i en nødssituasjon på fartøy som må frem, er lite effektivt.

– Med et operativt HF-nett nord for Svalbard vil man kunne yte hjelp raskere enn tidligere, sier han. Vi kan komme raskere på pletten, og komme raskere i kontakt med dem som har behov for nødhjelp til havs, sier han.

Telenor har en samfunnspålagt oppgave i å operere kystradionettet.Målsettingen er å ha dem i drift allerede til neste år.

– Vi sendte forslaget i vår, og i dag fikk vi opplyst at vi har fått klarsignal for etablering. Vi håper å ha stasjonen oppe rundt sommeren 2020.

Satellitteknologi på vei

Foreløpig er HF-radio alfa og omega for nødkommunikasjon til sjøs. Likevel er nye systemer er på vei, ifølge Hammer.

– Man jobber med satellitteknologi for nødkommunikasjon, men dette er noen år frem i tid.

I tillegg har man fordelen med at de fleste større fartøy er pålagt å ha HF-utstyr om bord.

– Vi kommer sannsynligvis til å etablere en base i Hammerfest og en på Svalbard. Det har vært viktig å etablere disse nord for «nordlysbeltet». Etter dette vil HF-radionettet kunne dekke hele det arktiske området, forklarer han.