Store endringer i ferge- og hurtigbåtrutene

Fem strekninger legges ned, så å si alle ruter blir berørt i større og mindre grad, men hurtigbåtforbindelsen mellom Træna og Sandnessjøen består. Det kom fram da fylkesrådet i dag la fram sitt forslag til nye ferge- hurtigbåtruter i Nordland.

træna hurtigrute

Fylkesrådet foreslår å legge ned fem strekninger, men hurtigbåtforbindelsen mellom Træna og Sandnessjøen består.

Foto: Trond Danielsen

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik ble møtt med applaus, da han fortalte at hurtigbåtforbindelsen mellom Træna og Sandnessjøen består, men i en noe annen form.

På Nordlandsekspressen både nordover og sørover blir det tidligere ankomst i Bodø på formiddagen, som skal gi mulighet til lengre opphold i Bodø på dagen. Det gjøres samtidig flere endringer i de to rutene.

Ifølge samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth, kommer så å si alle strekninger og samband til å bli berørt i større og mindre grad, av de foreslåtte endringene.

Har kjempet for Trænaruta

træna bjørn olsen

Bjørn Olsen i «Aksjonsgruppen for Trænaruta».

Foto: privat

Bjørn Olsen er en av flere som kjemper for å beholde tilbudet langs kysten av Nordland.

Sammen med resten av «Aksjonsgruppen for Trænaruta» har mye av tiden i det siste gått med til å spre budskapet og til å samle inn over 10.000 underskriftene for bevaring av ruten.

Det vi krever er en bevaring av Trænaruta. Vi ber ikke om noe mer enn å beholde det vi har.

Olsen og resten av dem som har kjempet for ruta, fikk i stor grad ønskene sine innfridd.

Lytter til folket

Det er første gang på flere tiår at fylkeskommunen endrer strukturen på hurtigbåter og ferger i Nordland.

Nordland fylkeskommune bruker om lag 1850 millioner kroner årlig på samferdsel (netto). Rundt halvparten av dette går til å drifte ferger og hurtigbåter.

Det er fylkespolitikerne som har bedt om endringer i dagens tilbud. De siste to årene har en prosjektgruppe og politikere hatt møter med innbyggere og lokalpolitikere, som kan bli rammet.

I den siste høringsrunden kom det inn 77 svar, men samferdselsråd Svein Eggesvik sier at de samtidig har tatt med seg råd fra dem som bor langs kysten.

– Vi har lyttet til hva ordførere, formannskap og folk flest har på hjertet og hva som er viktig for de. Det har vi tatt inn i denne saken.

Svein Eggesvik

Svein Eggesvik forstår at noen kan bli frustrert og skuffet når de ikke får det slik de vil.

Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

Bedre tilbud

Eggesvik la i forkant av dagens pressekonferanse ikke skjul på at noen nordlendinger kom til å bli skuffet.

– Det er slik at når vi må gjøre noen prioriteringer, så er det ikke alle som får sine ønsker oppfylt. Jeg er forberedt på at når vi legger fram forslaget, så kommer noen til å bli skuffet, men de vil få et like godt tilbud som det de har i dag.

Saken skal behandles av fylkestinget i oktober.

Fem strekninger legges ned, så å si alle ruter blir berørt i større og mindre grad, men hurtigbåtforbindelsen mellom Træna og Sandnessjøen består.

Se pressekonferansen fra Sandnessjøen i opptak her!