NRK Meny
Normal

Storbonde trues av konkurs

Storbonde Tore Holm i Brønnøy kan gå konkurs fordi kommunen inndrar 60 prosent av landbruksstøtta til gården. – Et voldsomt stort trekk, sier lederen i Nordland bondelag.

Gårdbruker Tore Holm i Brønnøy

MENER HAN STRAFFES HARDT: Storbonde Tore Holm mister 60 prosent av landbruksstøtta til gården. - Et voldsomt trekk, mener lederen i Nordland bondelag.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Vedtaket i Brønnøy kommune kom samme dag som Mattilsynet ila Holm forbud mot å fortsette drifta. Mattilsynet og jordbrukssjefen kommer med disse vedtakene fordi de mener det foreligger er langvarige brudd på dyrevelferdsloven.

Også i Bondelaget er de opptatt av dyrevelferd.

– Først og fremst så vil jeg si at etisk dyrehold er det viktigste for oss, det betyr aller mest, sier leder i Nordland bondelag, Bernt Skarstad.

Kroken på døra

Gårdbruker Tore Holm fra Brønnøy på Sør-Helgeland har 900 dyr på gården, og er en av landets største kjøttprodusenter. Tilskuddet som nå holdes igjen av kommunen utgjør om lag 800.000 kroner.

Storbonden reagerer på kuttet med vantro, og mener dette betyr konkurs.

– Dette er kroken på døra for gården jeg har bygd opp gjennom 54 år, sier han.

Bonden mener han nå får dobbel straff, og avviser at kommunen kan straffe ham uten at påstandene om vannskjøtsel av dyrene er prøvd for retten.

– Høres voldsomt ut

Bernt Skarstad, fylkesleder Nordland Bondelag

Bernt Skarstad, fylkesleder Nordland Bondelag.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Lederen i Nordland bondelag er kritisk til at kommunene nå inndrar mer enn halvparten av landbruksstøtta til Holm.

– I første omgang så høres det voldsomt ut med et så stort trekk. Det høres ut som om du må ha gjort en veldig stor forbrytelse for å få ei sånn straff. Og utgangspunktet skal enhver tvil komme tiltalte til gode.

Mener kommunen følger loven

Landbruksdirektør Monika Iveland i Nordland opplyser til NRK at Brønnøy kommune ikke trenger en rettskraftig dom for å kutte i landbruksstøtten til bønder som ikke følger loven.

– Brønnøy kommune følger loven i denne saken. De er pliktige til å følge pålegg fra Landbruksdepartementet og Riksrevisjonen å gjøre dette, sier Iveland til NRK.

Vil engasjere seg

Nå lover bondelaget å følge nøye med på det som skjer.

– Vi kan ikke allerede nå ta stilling til om dette er noe vi bør få rettslig prøvd. Dette er noe nytt. Vedtaket kan skape presedens, og derfor er det viktig for oss å engasjere oss.

Vedtaket i Brønnøy kommune vil frata bonden omlag 800 tusen kroner i støtte.

– Dette betyr kroken på døra for en større gård. Og det er veldig dramatisk, slår Skarstad fast.