Hopp til innhold

Gjorde storeslem i Norge - får kritikk i Sverige

Det svenske selskapet som vant konkurransen om å drifte syv togstrekninger i Norge, kommer dårlig ut i en fersk kundeundersøkelse i Sverige.

SJ 2000 over Øresundsbrua

SJ skal fra sommeren 2020 drifte togtrafikken på sju nye strekninger i Norge. Men i Sverige er ikke kundene helt fornøyde med dem.

Foto: Stefan Nilsson / SJ

Mandag kom nyheten om at Vy er slått ut til fordel for det svenske togselskapet SJ på flere norske togstrekninger.

Men i Sverige er kundene langt fra fornøyde med selskapet som nå har erobret store deler av det norske jernbanenettet. Det kommer frem i en fersk kundeundersøkelse.

– Svenske togpassasjerer mener SJ er upålitelige og lite punktlige. De stoler ikke på at man kan ta seg fra A til B og dessuten komme frem i rett tid, forklarer daglig leder Johan Parmler i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) til NRK.

Tallenes tale er nemlig klare; SJ kommer klart dårligst ut blant de store transportselskapene i Sverige i årets undersøkelse.

Blant annet svarer 75 prosent av kundene at de har opplevd forsinkelser med SJ, noe som er en høy andel i forhold til andre selskap. I tillegg får SJ kritikk for å ikke gi god nok informasjon til kundene når det oppstår forsinkelser.

– Det kan jo virke litt merkelig, med tanke på alle mulighetene man i dag har på å nå kundene.

Selskapet får en poengscore på 55,9 på en skala til 100. Og trenden har vært tydelig over flere målinger, ifølge Parmler, som sier SJ har «et forbedringspotensial».

– Tommelfingerregelen er at alt under 60 poeng tyder på misfornøyde kunder. Det er et kraftig signal om at de har mye å gjøre.

Ski kundetilfredshet persontrafikk i Sverige

Selskap som ligger under 60 poeng har store vanskeligheter med å beholde kundene, mens poeng over 75 tyder på en sterk relasjon, skriver Svensk Kvalitetsindex om skalaen.

Foto: Svenskt kvalitetsindex

Vy vinner omdømmekampen

Det er fra juni neste år at det svenske togselskapet drifte togtrafikken på sju strekninger i Norge. Blant dem Dovrebanen og Nordlandsbanen.

SJ leverte et langt billigere tilbud til Jernbanedirektoratet enn norske Vy. Prisen selskapet skal drifte for, er faktisk bare en femtedel av det Vy gjør i dag.

Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge, ifølge NTB.

– VY lå betydelig høyere på pris, sa direktør Kirsti Lovise Slotsvik i Jernbanedirektoratet, og understreket at de samtidig var forholdsvis like på kvalitet.

Johan Parmler

Johan Parmler i Svenskt Kvalitetsindex sier SJ har store utfordringer.

Foto: Svenskt Kvalitetsindex

Men i en direkte sammenlignbar måling, kommer Vy bedre ut blant kundene. Det norske selskapet får 63.8 poeng i undersøkelsen blant passasjerene i Norge.

  • Se resultatene her

– Vi kan si at den norske togkunden relativt sett synes punktligheten er bedre enn i Sverige, forklarer daglig leder Fredrik Høst i EPSI Rating Norway AS, datterselskapet til SKI.

– Den jevne Vy-kunden er ok fornøyd. Samtidig er tallene relativt sett svake. Sammenlignet med andre bransjer er dette på nedre halvdel, forklarer han videre.

Høst understreker at målingene er gjort på en kvalitetsmessig måte og kan sammenlignes på tvers av grensene.

SJ-sjef: – Synet på Vy er «sådär»

Det svenske selskapet kjører i dag på tre togstrekninger i Norge fra Stockholm.

Thomas Silbersky er sjef for den internasjonale virksomheten for SJ, og gleder seg til å utvikle tilbudet.

Han avviser samtidig at norske passasjerer bør være bekymret over undersøkelsen i Sverige.

– Det er absolutt ingen grunn til å være urolig. Som det store nasjonale togselskapet er det vanskelig å vinne tilliten til offentligheten. I Norge er jo også synet på Vy «sådär», sier Silbersky til NRK og legger til:

– Samtidig vet vi at når vi intervjuer passasjerene våre på toget og etter reisen, så er de fantastisk fornøyde.

– Men dere ligger altså under 60 poeng. Hvorfor tror du dere gjør det så dårlig?

– Det stilles utrolig høye krav til oss, og det er bra. Vi har, som i Norge, en geografi og infrastruktur som gjør det vanskelig å levere på toppnivå hele tiden. Og når det stilles høye krav, blir kundene misfornøyde. Vi må jobbe hele tiden for å levere enda bedre kvalitet.

– Hvorfor tror du det er så stor forskjell mellom dere og Vy?

– Det vet jeg ikke nok om til å kunne kommentere. Men vi håper definitivt at våre nye norske kunder skal sette en helt annen karakter på oss.

Nordlandsbanen

Vy, tidligere NSB, tapte anbudet på syv togstrekninger. I fjor tapte de også anbudet på Sørlandsbanen.

Foto: Rune Fossum
Det er bra at det blir mer kon­kur­ranse på jern­ba­nen.