NRK Meny

Stor tillit til politiet i Nordland

Politidirektoratet har utført en stor undersøkelse over hele landet for å kartlegge om befolkningen har tillit til politiet. Nordland kommer høyt på listen og hele 84 prosent av befolkningen i fylket har svært god eller ganske god tillit til politiet. Kun tre prosent har svart at de har veldig liten tillit til politiet i Nordland.