Stor snøskredfare: – Faregrad fire er i praksis det høyeste vi varsler

Mildvær fører til stor snøskredfare i deler av Nord-Norge tirsdag. Flere veier er stengt på grunn av rasfaren. Faregrad fire er i praksis det høyeste som varsles, ifølge snøskredvarslinga.

spadespade

Søkestang, spade og skredsøker er utstyr fjellvante bør være godt kjent med. Det viktigste er likevel å gjøre seg kjent med skredterreng og hvordan man gjenkjenner dette, mener fagleder Runar Helskog i Røde Kors.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Varselet om stor snøskredfare gjelder for Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Svartisen og Salten. Grunnen er at mildvær svekker snødekket.

Vaktleder i snøskredvarslinga Håvard Thorset sier mye snø og mildvær gir økt snøskredfare flere steder i Nord-Norge. Faregraden er økt til 4 på skalaen.

Han sier det er ugunstig for skredfaren at man får en rask temperaturstigning. Dette gjør at snødekket ikke tilpasser seg temperatursvingningene som kan øke faren for skred.

Snøskredvarsler Håvard Thorset

Vaktleder Håvard Thorset i snøskredvarslinga sier faregrad 4 som regel er det høyeste de varsler.

Foto: Stig Storheil

– Faregrad fire er det høyeste vi varsler. Skalaen går til fem, men det er forbeholdt helt ekstreme situasjoner. Vi venter at det vil gå naturlige skred som løsner av seg selv som har en god størrelse. Det kan gjerne gå noen skred på veier og slike ting.

Anbefaler å gjøre seg kjent med skredterreng

21 hjelpekorps står klare til å rykke ut om uhellet skulle være ute. Fagleder Runar Helskog i Røde Kors sier det er viktig å kjenne igjen skredterreng og ha med seg egnet utstyr om man ferdes til fjells.

– Det viktigste om man skal ut på ski når det er stor snøskredfare er at man tilegner seg kunnskap om det å gjenkjenne skredterreng, og også ha med seg en del utstyr som spade, søkestang og skredsøker.

Laster Twitter-innhold

For vanlige turgåerne er det stort sett ikke nødvendig med skredsøker og søkestang, men det med å gjøre seg kjent med skredterreng er viktig for alle.

– Det gjelder for eksempel i bratte elvedaler, som man gjerne bør unngå. Man må tenke på hvordan man står selv og hvordan formasjoner som er over deg. Man finner kanskje litt ly for vind, men det er også gjerne her skavlene bygger seg opp.

Bør følge med hustak og veistrekninger

Politiet i Nordland ber tirsdag morgen alle hus- og bygårdseiere om å sjekke tak med tanke på faren for at istapper og snø grunnet væromslaget kan rase og treffe fotgjengere.

Europavei 6 er stengt på strekningen Nordkjosbotn–Alta grunnet fare for ras, og en ny vurdering vil først bli tatt klokken 10. Også strekninger på flere fylkesveier er stengt tirsdag morgen grunnet rasfare, opplyser Vegvesenet.

Snøskredvarselet kan du følge med på her.