Stor økning i antall avhør av barn

Langt flere barn har blitt avhørt ved mistanke om seksuelle overgrep i år enn i fjor. Barnehusene, hvor politiet gjennomfører slike avhør, må nå øke bemanningen for å møte pågangen.

Langt flere barn har blitt avhørt ved mistanke om seksuelle overgrep i år enn i fjor, viser tall fra Barnehusene.

Lederen ved Statens Barnehus i Bodø, Siv Anita Bjørnsen, forteller at de trenger flere ansatte for å møte den økte pågangen. KrF lover midler i statsbudsjettet.

Ved Barnehuset i Bodø brukes enkle tegninger for å få fram det som kan være vanskelig å snakke om.

– Tegningene viser barn i forskjellige aldre, og kan brukes når barn skal fortelle om ting som har skjedd, hvis de har vansker for å sette ord på det, sier politiførstebetjent Stig Østbø.

Han jobber på et sted der de ansatte er spesialtrent til å avhøre barn som har blitt utsatt for vold og overgrep, og har en langt travlere hverdag nå enn før. I snitt har antall avhør på barnehusene økt med 20 prosent i år. I Bodø er tallet mer enn doblet.

– På samme tid i fjor hadde vi 49 saker, og så langt i år er tallet 116. Så det har vært en markant økning, sier leder Siv Anita Bjørnsen.

Politiførstebetjent Stig Østbø

Politiførstebetjent Stig Østbø viser frem en av tegningene som brukes i avhør.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Økt fokus én viktig årsak til økningen

Ifølge politiet er det flere grunner til at man oftere enn før klarer å avdekke kriminalitet overfor barn.

Astrid B. Borge

Seksjonssjef Astrid Birgitte Borge ved Politidirektoratet.

Foto: NRK

– Det har vært et økt fokus både hos politiet og andre instanser som eksempelvis barnevern, skole og øvrige hjelpeapparat. Det økte fokuset har generert flere anmeldelser, sier seksjonssjef Astrid Birgitte Borge ved Politidirektoratet.

Hverken hun eller lederen for Barnehuset i Bodø tror det er mer vold og seksuelle overgrep nå enn for eksempelvis 20 år siden.

– Det snakkes mer åpent om dette nå enn før. Jeg tror også terskelen for å ta barna til dommeravhør har blitt lavere etter at barnehusene kom, sier Siv Anita Bjørnsen i Bodø.

– Politidistriktene har dessuten fått beskjed om å jobbe raskt for å komme i gang med disse sakene, med en til to ukes frist. Vi ser at politiet strekker seg langt for å få det til, fortsetter hun.

Nye regler fra i høst

Fra i høst blir det enda kortere tidsfrister for å avhøre barn. Det gjør at flere Barnehus må øke bemanninga. Lederen ved Barnehuset i Bodø er klar på at de har for få folk til å kunne møte den økte pågangen.

– Her i Bodø er vi tre fagpersoner, i tillegg til to administrative stillinger, og vi ser at vi trenger å være flere ansatte nå for å kunne håndtere økninga. Vi skal ikke bære en avhørsfabrikk, men også jobbe med barna etterpå med tanke på både oppfølging og behandling. Da må vi være nok ansatte.

Lover penger i statsbudsjettet

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

KrF, som sikret barnehusene ekstramillioner i forrige statsbudsjett, garanterer at de får det samme igjen.

– Når budsjettet endelig blir vedtatt i Stortinget, så skal de være en solid påplussing til barnehusene. Det er et ufravikelig krav fra oss, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.