Tatt med bilen full av fisk: – Visste ikke at turistkvotene var så lave

Åtte tyske statsborgere ble tatt med 420 kilo fiskefilet mer en tillat kvote under en rutinekontroll på Bjørnfjell. – En alvorlig overtredelse, ifølge Tollvesenet.

Tyskere tatt for smugling av 420 kilo fisk

TATT MED FOR MYE FISK: De åtte tyske turistfiskerne hadde vært på Senja og fisket da de ble vinket inn i en rutinekontroll som tollerne på Bjørnfjell holdt sammen med to inspektører fra Fiskeridirektoratet onsdag ettermiddag.

Foto: Narvik tollsted

Tyskere tatt for smugling av 420 kilo filet

Forholdet ble anmeldt og tyskerne ble ilagt et forelegg på 16.000 kroner for brudd på tolloven.

Foto: Narvik tollsted

De åtte tyske turistfiskerne hadde vært på Senja og fisket da de ble vinket inn i en rutinekontroll som tollerne på Bjørnfjell holdt sammen med to inspektører fra Fiskeridirektoratet onsdag ettermiddag.

– Utover de 15 kiloene hver av dem har lov å ha meg seg ut av landet, hadde de 420 kilo mer, opplyser tolloverinspektør Jan Ove Martinussen ved Narvik tollsted til NRK.no.

Hevdet de ikke kjente reglene

Til sammen hadde tyskerne lov til å føre 120 kilo fisk ut av landet. Men denne gjengen hadde altså med seg 540 kilo fisk.

Filetvekta ganges gjerne med 3 for å få «råfiskmengden». 420 kilo skulle dermed kunne tilsvare om lag 1,2 tonn.

Martinussen karakteriserer overtredelsen som alvorlig.

– Det er et stort beslag. Tyskerne prøvde seg med en forklaring om at de ikke kjente til de norske reglene. Vår erfaring fra tidligere tyder på at utenlandske turistfiskere kjenner godt til turistkvotene godt, sier Martinussen.

Fikk bot på 16.000

Forholdet ble anmeldt og tyskerne ble ilagt et forelegg på 16.000 kroner for brudd på tolloven. Forelegget ble vedtatt og gjort opp på stedet.

Tollvesenet har ikke mistanke om at tyskerne har kjøpt fisken i Norge.

– Det er store mengder fisk i havet, og de hadde vært i Norge i to uker. Derfor har vi ingen indikasjoner på at de ikke har fisket selv, sier Martinussen.

I 2012 ble det gjort ni beslag av ulovlig fisk ved Narvik tollsted. Den totale mengden smuglefisk var på til sammen 1087 kilo.

Turistfiskesesongen i gang

Ifølge Tollvesenet er turistfiskesesongen i gang.

– De fleste kommer ikke før i mai og juni. Men de første dukker opp i april, sier Martinussen.