Stiller språkkrav til pub-gjester: – Forstår vi dem ikke, kommer de ikke inn

Dårlige opplevelser med folk som ikke kan engelsk, gjør at Saga Pub i Mo i Rana vil stille krav til gjestenes språkkunnskaper. Men Virke beskriver tilnærmingen som en «svært dårlig idé».

Tor Sverre Krisitansen ved Saga Pub på Mo

Tor Sverre Kristiansen driver Saga Pub på Mo.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Eieren av Saga Pub i Rana, Tor Sverre Kristiansen, har fått mange reaksjoner etter at han for en tid tilbake ut en melding på Facebook om at pubgjester må kunne snakke norsk eller engelsk for å slippe inn. Saken ble først omtalt av Rana Blad.

Saken ble siden omtalt av blant annet Dagbladet, hvor Kristiansen forklarte at språkkravet handler om sikkerhet, HMS-rutiner og for å unngå bråk og vold.

– Det virker som om de største problemene kommer fra arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa som ikke kan snakke norsk eller engelsk. Vi ser ingen annen utvei enn at vi må vite om vi kan kommunisere med dem, sa han til avisa.

Til NRK i dag modererer Kristiansen seg noe, men holder fast ved at de må kunne forstå den som kommer på dørstokken deres. Hvis ikke «kommer han ikke inn».

Han utdyper:

– Vi har hatt situasjoner hvor vi ikke har forstått folk. De har snakket et språk vi ikke forstod. Hvis folk er snøvlete og full så gjelder det samme.

– Det dreier seg ikke om at du kan norsk, svensk, tysk eller hva, men at du skal gjøre deg forstått. Det er bundet i sikkerheten til våre gjester og ansatte.

Pubeier Tor Sverre Kristiansen

– Jeg er ingen rasist og jeg ønsker ikke å diskriminere mot noen, fremholder Kristiansen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Og i Rana Blad i dag, får Kristiansen støtte fra Rana kommune.

Fagsjef i Rana kommune, Lars Karle Næss, sier til avisa at han forstår Kristiansens behov for å kunne kommunisere med gjestene.

– Vi kommer ikke til å gjøre noe med at han setter kommunikasjon som et krav, med mindre noen melder dette inn som en sak til oss eller politiet.

Virke reagerer: – Svært dårlig idé

Men hos hovedorganisasjonen Virke liker de tilnærmingen dårlig.

Bransjedirektør i Virke, Line Endresen Normann, sier til NRK at det er første gang de hører om et serveringssted sier nei til gjester på bakgrunn av språkkunnskap.

Line Endresen Normann

Line Endresen Normann er ikke begeistret for tilnærmingen.

– I utgangspunktet er det opp til virksomheten selv hvordan de vurderer sitt kundegrunnlag, men å nekte gjester servering fordi de ikke behersker norsk eller engelsk, høres ut som en svært dårlig ide.

Normann viser til at likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av språk. Hun sier at man i unntakstilfeller kan vektlegge språk dersom begrunnelsen er saklig, for eksempel av sikkerhetshensyn.

– Jeg har imidlertid mine tvil til om at forskjellsbehandlingen i denne saken vil bli akseptert dersom den klages inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet eller bringes inn til domstolene for prøving.

– Må ivareta sikkerheten til mine gjester

Kristiansen sier formuleringen han opprinnelig la ut på Facebook, var en spissformulering for å sette i gang en diskusjon rundt sikkerheten til ansatte og gjester.

– Det var jo for å få satt det litt på spissen. Jeg er jo dårlig skolert, og dette er det de fleste kan. Vi skjønner gjerne litt svensk og dansk, og noen ganger latvisk og russisk, men norsk og engelsk er det vi takler.

Pubeieren understreker videre at han ikke ønsker å diskriminere noen, men bemerker at han har hatt stygge voldsopplevelser der gjestene ikke har kunnet engelsk.

På kommentarene fra Virke, sier han følgende.

– Jeg må ivareta sikkerheten til mine gjester, og forholder meg til de retningslinjene som er satt av kommunen.

Også Næss understreker at dette ikke dreier seg om

– Jussen er relativt klar, men jeg kjenner ikke til om det er noen dommer på dette. Jeg har diskutert med eieren av puben og han er ikke ute etter å stenge ut folk som har en bestemt språkelig bakgrunn. Han sier at dersom han ikke kan kommunisere med folk, kan han heller ikke servere dem, sier Næss.

Saga Pub på Mo

Eieren av Saga Pub i Rana, Tor Sverre Kristiansen, sier at det ikke utelukkende handler om språk, men en helhetsvurdering, der kommunikasjon er en av faktorene.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK