NRK Meny
Normal

Stikker av fra asylmottak

142 asylsøkere forsvant fra asylmottak i Nordland i løpet av de sju første månedene i år. Kun i Akershus har flere asylsøkere forsvunnet fra mottak.

Tverlandet mottak

Asylmottaket på Tverlandet utenfor Bodø åpnet i desember 2008. Fram til nå er det forsvunnet 13 personer derfra.

Foto: Knut Folkestad / NRK

I Troms forsvant 94 asylsøkere i den samme perioden, som er tredje mest i landet.

Regiondirektør Bjørn Fridfeldt i UDI region Nord sier til Avisa Nordland at dette antakelig skyldes et høyt antall asylsøkere i landsdelen.

5.000 av landets 18.000 personer i mottak bor i Nord-Norge.

Bosetter flest flyktninger

Nord-Norge er også den landsdelen som bosetter flest flyktninger.

I august fikk 694 personer tildelt bostedskommune i Norge - 651 av dem i Nord-Norge.Hittil i år er 3570 personer bosatt, skriver Klassekampen .

Ikke siden 1994, under krigen på Balkan, er det bosatt flere flyktnigner i norske kommuner enn nå.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.