Hopp til innhold

Statkraft vil bare åpne halve Fykantrappa og la folk se på den: – Et meningsløst forslag

For å komme lokalbefolkning og turister i møte, går Statkraft med på åpne kun den øvre delen av Fykantrappa. Søstrene som driver kafe på toppen, latterliggjør forslaget.

SE VIDEO: Fykantrappa har 1132 trinn og ble bygd som en snarvei opp til vannkraftanlegg. Denne videoen ble laga før trappa stengte ned.

Da Statkraft i fjor stengte Instagram-hiten Fykantrappa i Meløy for all ferdsel, ble det voldsomme protester.

Statkraft har siden sagt at de også ville rive de 100 år gamle trappene i Høyanger på Vestlandet. Milliardselskapet var ikke villig til å ta ansvaret selv.

Men i dag presenterte Statkraft nye planer og ei ny fremtid for Fykantrappa under formannskapsmøtet i Meløy kommune.

– Vi ønsker at området skal være tilgjengelig for allmennheten, og vil legge til rette for å oppleve naturen og historien på en trygg måte, sier kraftverksjef Fred-Inge Kristensen hos Statkraft i Glomfjord til Kulingen.no.

Åpnes bare «halvveis»

Det betyr altså ikke at Fykantrappa åpnes igjen. Men det er en prosjektidé som Statkraft har lagt frem.

Planen innebærer at trappa fortsatt holdes stengt, men den øverste delen av trappa, som er minst rasfarlig, vil holdes åpen.

Fred-Inge Kristensen, kraftsjef i Statkraft i Glomfjord.

Fred-Inge Kristensen vil at folk skal få muligheten til å betrakte trappa på avstand.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I tillegg vil de lage en utkikksrampe, grillplass og sitteplasser på toppen, slik at du kan få utsikt over selve trappa. De vil også sette ut informasjon om historien til trappa.

– Jeg tror det blir veldig bra, sier Kristensen.

Hovedpoenget er at Statkraft vil at folk skal betrakte Fykantrappa på avstand fra rasfaren.

– Du mister kanskje den gode følelsen av å gå i trappa, men hvis du først er kommet deg til fjells, kan du få litt av opplevelsen på toppen også.

– Hvem vil sitte på en benk og se på ei trapp?

På toppen av Fykantrappa står Rallarbrakka. Det er en av de eldste fjellhyttene, og har stått der siden 1913. De siste årene har det vært i bruk som et fjellspisested.

Line Peggy Pedersen og søstera Anne Marit Oleen har drevet kafe og historieformidling der siden 2015.

Men de kommer ikke til å åpne igjen til sommeren, med det nåværende forslaget fra Statkraft.

Adrenalinhelg Meløy

Line Peggy er skuffa over at Rallarbrakka ikke er nevnt med ett ord i Statkrafts planer.

Foto: Ole Dalen

– Vi kan ikke gå milevis og bære ting opp hit. Det er altfor tungvint og kommer ikke til å skje, sier hun, sier Line Peggy.

Hun synes det er dårlig forslag, som for henne virker helt meningsløst.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de kommer med dette forslaget. Hvem vil sette seg på en benk for å se på ei trapp?

For å komme deg til toppen er det to alternativer, det ene er den såkalte «Rallarstien», og det andre er «Rallarveien» som er en anleggsvei inn i fjellet, der du kan fortsette turen til fots.

– Veien og stien skal vedlikeholdes. I tillegg har vi dialog med turistforeninga om å overta driften av hytter langs stien, som kan være et ledd i å formidle historien her, sier Kristensen i Statkraft.

Men den forklaringen kjøper ikke Pedersen. Selv om hun syns det er bra at det opprettholder Rallarstien, så er det en krevende tur.

Du må gå en mil, før du går opp 700 høydemeter og deretter ned til 450 meter over havet.

– Det er en fin tur, men egner seg ikke for alle. Det er sleipt og rasutsatt. Rallarstien krever også mye vedlikehold og oppgradering for å bli bra, tror hun.\

Håper trappa åpnes igjen

Line Peggy Pedersen tror og håper Statkraft tar til fornuft og åpner Fykantrappa.

– Jeg synes det er historieløst at de ikke tar seg råda til å vedlikeholde trappa, mener hun.

Kraftverksjef Fred Inge Kristensen medgir at det blir mer tungvint å komme seg opp til toppen av Fykantrappa med de nye planene.

– Vi gjør ikke dette for å legge til rette for kafédrift, men vi gjør det for at folk flest kan komme til fjells. Rasfaren forsvinner ikke. Der er derfor vi har stengt, slår han fast.

– Hvor sannsynlig er det at trappa kan åpnes?

– Det er ikke sannsynlig i det hele tatt. Det er vurdert til altfor stor risiko. Så lenge Statkraft er eier og driver av trappa, vil det ikke skje.

Fykantrappa i Glomfjor

Bildene viser at trappa er i dårlig stand, ifølge Statkraft.

Foto: Statkraft
Statkraft har vært på befaring i trappa, og legger i en statusrapport frem ulike bilder av trappa som viser at den er i svært dårlig stand.

Positiv til at de vil ivareta trappa

Ordfører Sigurd Stormo i Meløy kommune synes det er positivt at Statkraft signaliserer at de vil ta vare på Fykantrappa.

– Det er fortsatt en diskusjon om hvordan trappa kan brukes som innfartsport til fjellet av lokalbefolkninga. Og hvordan opplevelsesbiten av det her vil være, sier han.

Meløy kommune har begynt å drøfte forslaget til Statkraft, og skal behandle saken i kommunestyremøte 6. mai.

– Vi er glade for at de vil ta vare på trappa, men vi mener fortsatt at Fykantrappa skal kunne brukes i fremtida, sier han.