Stenger ulykkesvei

Fylkesvei 17 i Rana stenges inntil videre, grunnet en alvorlig trafikkulykke.