NRK Meny
Normal

Stenger tunnel hvor 14.000 kjøretøy passerer i døgnet – yrkessjåførene frykter trafikkaos

En kommunal vei som vanligvis bare tar 8.000 kjøretøy i døgnet må snart håndtere nærmere 20.000. Taxinæringa forbereder seg på trafikkproblemer.

Fagernestunnellen i Narvik

Her, i Fagernestunnellen i Narvik, skal det oppgraderes. Da må trafikken legges om.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Fagernestunnelen på E6 i Narvik kommune er cirka to kilometer lang og går under Fagernesfjellet mellom Fagernes og Narvik sentrum.

Her kjører mer enn 14.000 kjøretøy i døgnet. Men fra mandag blir veien stengt i ett år. Årsaken er oppgradering av sikkerheten inne i tunnelen.

– Vi skal oppgradere i henhold til den nye sikkerhetsforskriften. Vi skal inn med ny brannventilasjon, doble antall brannskap og få på plass nye rømningslys.

– I tillegg skal hele tunnelen nå kameraovervåkes, sier byggeleder Kjell Arne Bekkevold i Statens vegvesen til NRK.

Trafikken flyttes over til kommunal vei

Det høres vel og bra ut. Men mens jobben pågår må E6-trafikken flyttes til Fagernesveien, som normalt bare tar 8.000 kjøretøy i døgnet.

Daglig leder Narvik Taxi

Daglig leder Narvik Taxi, Jørn Indresand.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Enhetsleder Trond Solberg anslår at trafikkmengden på den kommunale veien vil mer enn doble seg, og øke til opp mot 20.000 kjøretøy i døgnet.

Det ser yrkessjåførene mørkt på. De mener man nå vil måtte forberede seg på til dels store utfordringer i rushtrafikken inn og ut av byen.

– Vi er spent på hvordan dette vil slå ut, og frykter mye kø og at trafikken vil gå veldig tregt, sier daglig leder Jørn Indresand i Narvik Taxi.

Han viser til at hastighetsgrensen er 40 kilometer på Fagernesveien, mot 70 gjennom Fagernestunnelen.

– Jeg er redd trafikkork, spesielt vintertid.

– Er gjennomført en totalvurdering

Men arbeidet må gjøres, og da kan ikke bilistene gjøre annet enn å smøre seg med en ekstra dose tålmodighet det kommende året.

– Det er gjort en totalvurdering av strekninga og trafikksikkerhetsbildet. Her har vi mange myke trafikanter, og jeg kan vanskelig se at det er mulig å kjøre stort raskere enn 40 her uansett.

– Men nå er det Vegvesenet som overtar drifta av hele strekninga mens denne omkjøringa eksisterer, og de vil holde E6-standard på drifta av hele veien, sier Trond Solberg i kommunen.

Fagernesveien

Fagernesveien i Narvik, hvor det nå blir mange flere biler. Det vil merkes for både bilister og myke trafikanter.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK