Hopp til innhold

Stenger fødeavdeling i 16 uker for å spare penger: – Fødsler ikke lønnsomme nok

Leder for Nordland SV er høygravid og forbanna. Røde tall i flere helseregioner fører til at det kuttes i fødetilbudet flere steder i landet.

Åshild Pettersen, Nordland SV

Åshild Pettersen mener fødetilbudet er det første som ryker når det kommer nye sparetiltak i sykehusene.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Da jeg fikk termindatoen fra jordmora var det første som slo meg: «Oj, det er midt i romjula. Enn om fødeavdelinga er stengt.»

Det sier Åshild Pettersen, som bor i Bardal i Leirfjord kommune på Helgeland.

Det gjør henne provosert at dette var hennes første tanke da hun fikk datoen.

– Det sier litt om tilstanden på tilbudet for kvinnehelse i Norge i dag. For hva er det egentlig som foregår?

Sommerstenging i 16 uker

På Helgeland er det dette som skjer: For å spare drøyt 3 millioner kroner foreslår ledelsen i foretaket å utvide sommerstenginga av de to fødeavdelingene på Helgeland.

– De foreslår å utvide fra 8 til 16 uker som et sparetiltak. Så lang sommer har vi ikke på Helgeland. Jeg kjenner jeg blir forbanna, sier Åshild Pettersen.

Protest mot kutt i fødetilbud, Sandnessjøen

I går kveld demonstrerte folk i Sandnessjøen mot kutt i fødetilbudet.

Foto: Privat

Men ledelsen ved Helgelandssykehuset deler ikke bekymringa.

– Det er trygt å føde på Helgeland, selv om fødeavdelinger sommerstengte, sa konstituert administrerende direktør Hanne Frøyshov i et styremøte i Helgelandssykehuset nylig.

Åshild Pettersen, leder Nordland SV

Åshild Pettersen, leder i Nordland SV, mener fødsel og termindato burde være en hyggelig beskjed, ikke en kilde til bekymring.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Og det er ikke bare på Helgeland det skal spares.

Voss sykehus må spare 27 millioner, og fødeavdelinga kan bli stengt i sommer.

Oslo universitetssykehus har nylig bestemt seg for å stenge den populære og jordmorstyrte fødeavdelinga ABC-klinikken i helgene.

Jordmorforbundet: – Blodrøde tall i alle helseregioner

Også Jordmorforbundet er kritisk til det planlegges nye kutt i fødetilbudet flere steder landet når det igjen skal spares penger.

– Vi er opprørt. Nå ser vi blodrøde tall i alle helseregioner og da kuttes det i livsviktige kvinnehelsetilbud over hele fjøla, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF

Hanne Charlotte Schelderup, leder i Jordmorforbundet, peker på at ​​​​​​​Helsedirektoratet har slått fast at dagens finansieringsmodell ikke egner seg for fødselsomsorgen. Riksrevisjonen viser at systemet fører til sparetiltak som reduserer kvaliteten på fødetilbudet.

Foto: privat

– Vi ser at så lenge sykehusene drives som butikk og skal ha inntjening, kuttes det i en rekke tilbud.

Hun sier det har vært en forverring siden Riksrevisjonen gikk ut i 2019 og sa at de fødende kvinnenes sikkerhet er truet i Norge.

Vi erfarer en alvorlig jordmorflukt fra sykehusene. Det haster å få endret dagens finansiering.

Hun legger til:

Prekær jordmormangel er en konsekvens av at helsesystemet ikke er rigget på befolkningens premisser.

Jordmorforbundet mener dette er en grov systemsvikt når dette skjer på tross av at foretakene fikk i instruks å styrke fødetilbudet i regjeringens styringskrav til drift.

Nå blir vi straffet med kutt i helsetilbud som befolkningen er helt avhengig av skal fungere.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet.

Ledelsen i Helgelandssykehuset sier det har gått bra i tiden man har hatt sommerstengt, er det da så farlig om man utvider periode litt?

Tidligere resultater fra et forskningsprosjekt som nå ledes av Folkehelseinstituttet viser at dersom reisetiden er over én time, øker faren for uplanlagte fødsler utenfor institusjon, sier Schjeldrup.

Slike fødsler har en høyere risiko for at barnet dør under fødselen eller i første levedøgn, sammenlignet med barn som er født på fødestue eller sykehus, forklarer en av forskerne for prosjektet, Hilde Engjom.

Det var også økt risiko for potensielt livstruende svangerskapskomplikasjoner hos mor, sier Engjom.

– Fødsler er ikke lønnsomt nok

Høygravide Åshild Pettersen på Helgeland er også er leder i SV i Nordland.

Hun blir provosert over at utviklingen i fødsels- og barselomsorgen etter hennes mening går i feil retning.

– Fødetilbudet er nesten det første som ryker når det kommer sparetiltak. Det ser vi ikke bare i Helse Nord, men også i andre helseforetak over hele landet.

Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, har sagt til NRK at han er bekymra for konsekvensene av harde kutt.

Det har blant annet med finansieringsmodellen å gjøre, ifølge Pettersen.

– Fødsler er ikke lønnsomt nok, slår hun fast og legger til:

– Men grunnleggende helsetjenester til befolkninga skal da vitterlig ikke være lønnsomt. Det skal funke, det skal være trygt og godt for befolkninga.

Sykehusene får 13 702 kroner igjen for en vanlig fødsel, og 32 584 kroner igjen for et vanlig keisersnitt.

Her kan du lese mer om hva sykehusene får igjen for en fødsel:

Les også: Ukrainske Daria og Oleg fikk dramatisk start i Norge – fødte i ambulansebåt

Daria og Oleg Marchenko fødte på ambulansebåten Eyr Åsvær på Ørnes.
Daria og Oleg Marchenko fødte på ambulansebåten Eyr Åsvær på Ørnes.

Helsedirektoratet sier til NRK at de ikke sitter på en liste med hva som ryker først når Helseforetakene må spare i budsjettposter.

Men Terje Hagen, instituttleder for Institutt for helse og samfunn ved UiO sier at det som vanligvis skjer er at sykehusene tar ned den planlagte virksomheten.

Terje P. Hagen

Terje Hagen, instituttleder for Institutt for helse og samfunn ved UiO tror ikke det er noen kjønnsdimensjon i hva helseforetakene velger å kutte i når økonomien er stram.

Foto: Peder Bergholt / NRK

Dette vil ofte være planlagte operasjoner innen ortopedi, eller andre områder. Deretter utsettes kontroller, sier han og legger til:

Jeg tror ikke det er noen kjønnsdimensjon her.

Likevel mener han sommerstengte fødeavdelinger er et problem.

Vil ha sentrale politikere på banen

Lederen i Jordmorforbundet etterlyser politisk vilje fra regjeringa til å stanse i nedleggelser av fødetilbud og kutt i tilbud på «de få fødesteder vi har igjen».

– I Nordland har vi lange avstander, værharde forhold og det er ikke en flyregularitet som man kan stole på og når det haster, sier Schjeldrup.

– Vi kan ikke gamble med mors liv og helse med de kuttene som varsles.

Men Helse- og omsorgsdepartementet mener det er trygt å føde i Norge.

Pressebilde av statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet peker på at Helgelandssykehuset og andre steder opplever at det er vanskelig å rekruttere tilstrekkelig personell både til kommuner og fødeavdelingene på sykehus.

Foto: Esten Borgos / BORGOS FOTO AS

Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for forsvarlig drift og bemanning. Jeg har tiltro til at de sørger for et forsvarlig og godt fødetilbud i hele landet.

Det sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Samtidig vedgår han at blant annet Helse Nord står i en krevende økonomisk situasjon.

Han har derfor bedt dem vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling.

Les også: Mariell (26) måtte føde i ambulansebåten – nå vil sykehuset doble stenging av fødeavdelinga

Mariell Silvik Andersen og sønnen William.
Mariell Silvik Andersen og sønnen William.

– Vil dere vurdere å endre på dagens innsatsstyrte finansiering (ISF)?

Regjeringen har foreslått å redusere andelen innsatsstyrt finansiering innenfor somatikken fra 50 til 40 prosent i 2023, sier Bekeng og legger til:

– Dette vil gi de regionale helseforetakene økt handlingsrom, og kan gjøre det enklere for sykehusene å prioritere oppgaver som ikke gir inntekter gjennom ISF.

Skjønner departementet at fødetilbudet skaper utrygghet og frykt?

Heldigvis er de fleste fornøyde med føde- og barselomsorgen. Samtidig må vi hele tiden arbeide for at fødende skal få en så god og trygg opplevelse av fødsel- og barseltilbudet som mulig.

Enjom i FHI påpeker at Pasienttilfredshetsundersøkelsen omfatter ikke kvinner som har født utenfor institusjon eller kvinner som opplevde at barnet døde.

LES OGSÅ:

Les også: Olav (24) var deprimert – sier behandlerne spurte om det var fordi han var skeiv

Olav Wiik Moland
Olav Wiik Moland

Les også: Stadig flere tar sitt eget liv – Nordland går motsatt vei

Tommy Strøm
Tommy Strøm

Les også: Reagerer med å skjære grimaser når mor spiser ulike typer mat

Et foster skjærer grimaser inne i livmoren.
Et foster skjærer grimaser inne i livmoren.