Stenger E6 nord for Mo

I neste uke blir E6 mellom Mo i Rana og Røssvoll stengt for gjennomkjøring, på grunn av frakt av et bruelement. Nye Langvassåga bru ved Røssvoll skal settes sammen av seks ferdigbygde elementer. De første to transportene skjer natt til tirsdag 5. og torsdag 7. september. E6 vil være helt stengt i tidsrommet 00:00-03:00.

Nye E6 skal gå på en ny bru over Langvassåga og gjennom en ca. 620 meter lang tunnel.
Foto: Statens vegvesen